Ilość wyświetleń: 373

Rada Społeczna pisze do ministra Tchórzewskiego

Rada Społeczna TAURON Polska Energia występuje do ministra Tchórzewskiego o pilnego spotkania w sprawie urealnienie cen energii na poziomie 2018 roku oraz niepokoi społecznych w poszczególnych spółkach grupy.

Rada Społeczna TAURON Polska Energia występuje do ministra Tchórzewskiego o pilnego spotkania w sprawie urealnienie cen energii na poziomie 2018 roku oraz niepokoi społecznych w poszczególnych spółkach grupy.

„Informujemy, że już kilka razy interweniowaliśmy w związku z niekontrolowanymi działaniami pracowników, które miały miejsce” – czytamy w piśmie. – „Brak reakcji na nasze wystąpienie, w obecnej sytuacji napięcia społecznego, wykorzystywanego przez wielu działaczy politycznych w okresie wyborczym, nie przyniesie niczego dobrego a w konsekwencji doprowadzi do manifestowania niezadowolenia pracowników” – piszą członkowie Rady Społecznej.  

 

Pismo tutaj>>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.