Ilość wyświetleń: 370

Porozumienie ramowe w Grupie TAURON Polska Energia

Premia w wysokości średnio 1000 zł brutto na etat, która ma być wypłacona do końca maja i gwarancja wznowienia rozmów płacowych we wrześniu – to najważniejsze zapisy porozumienia ramowego zawartego pod koniec kwietnia przez Radę Społeczną działającą w Grupie Tauron Polska Energia z zarządem firmy.

Premia w wysokości średnio 1000 zł brutto na etat, która ma być wypłacona do końca maja i gwarancja wznowienia rozmów płacowych we wrześniu – to najważniejsze zapisy porozumienia ramowego zawartego pod koniec kwietnia przez Radę Społeczną działającą w Grupie Tauron Polska Energia z zarządem firmy.

Strony uzgodniły także, że w sierpniu pracownicy otrzymają premię wynoszącą średnio 700 zł brutto. Te pieniądze zostaną wypłacone, jeśli wskaźnik finansowania w Grupie Tauron Polska Energia w I półroczu 2019 roku nie przekroczy 3 proc.

 

Jak informuje Waldemar Sopata, przewodniczący Rady Społecznej w Grupie TPE oraz przewodniczący Solidarności w Tauron Wydobycie, warunkiem wypłacenia obydwu premii jest zawieszenie sporów zbiorowych w poszczególnych spółkach Grupy, a działające w nich organizacje związkowe muszą podpisać z pracodawcami podobne dokumenty. Zapisy tych porozumień nie mogą być mniej korzystne dla pracowników od rozwiązań przyjętych w porozumieniu ramowym dla całej Grupy TPE.

 

W spółce Tauron Wydobycie odpowiednie porozumienie podpisano 16 maja. – Wysokość nagrody dla poszczególnych pracowników będzie uzależniona od ich zaangażowania w pracę i liczby dniówek przepracowanych od początku roku. Najwyższą nagrodę otrzymają te osoby, które nie mają absencji w pracy – mówi Waldemar Sopata.

 

Do końca maja jednorazowa nagroda wynosząca średnio 1000 zł brutto wpłynie także na konta pracowników spółki Tauron Ciepło. – 15 maja podpisaliśmy porozumienie, którego zapisy nie odbiegają od porozumienia ramowego. Grupa Tauron Polska Energia znajduje się w trudnej sytuacji, więc na większą nagrodę czy podwyżki w tej chwili nie było szans. Podejmując decyzję o podpisaniu porozumienia, wzięliśmy pod uwagę fakt, że we wrześniu wznowione zostaną negocjacje na temat podwyżek wynagrodzeń – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło. 

 

W spółce Tauron Wytwarzanie porozumienie nie zostało jeszcze podpisane, mimo że wszystkie organizacje związkowe wstępnie je wynegocjowały i parafowały. – Związek zawodowy „Kontra” wycofał się z wcześniejszych decyzji i nie złożył oświadczenia o zawieszeniu sporu zbiorowego. To w praktyce oznacza, że wypłata nagrody niestety została zablokowana. Nie znam powodów tej decyzji – mówi Krzysztof Junik, szef „S” w Tauron Wytwarzanie.

 

Porozumienie ramowe nie zostało zaakceptowane przez żadną z organizacji związkowych działających w spółce Tauron Dystrybucja. Tam nadal trwa spór zbiorowy. Związkowcy domagają się podwyżek stawek godzinowych o 6 zł brutto i zapowiadają pikietę przed siedzibą Grupy TPE w Katowicach. 

 

Grupa Tauron Polska Energia jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Firma zajmuje się m.in. wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Łącznie zatrudnia ponad 24 tys. osób. 

 

Agnieszka Konieczny
foto: TSD