Ilość wyświetleń: 403

Koleżanki i Koledzy

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność zawsze dąży do tego, aby najważniejsze problemy polskich pracowników rozwiązywać przy stole negocjacyjnym. Wynik wyborów parlamentarnych w 2015 roku wielu członków naszego związku przyjęło z nadzieją na odbudowę konstruktywnego dialogu społecznego w naszym kraju, który przez wcześniejsze 8 lat praktycznie nie istniał. Pierwszy okres funkcjonowania rządów PiS pokazał, że te nadzieje były uzasadnione, a część ważnych postulatów NSZZ Solidarność została zrealizowana. Obniżono wiek emerytalny, odbudowano instytucje dialogu społecznego na szczeblu regionalnym i krajowym, rozpoczęto naprawę polskiego górnictwa, podpisano Program dla Śląska. Tych osiągnięć nikt nie kwestionuje. Niestety, z czasem dialog społeczny zaczął być coraz bardziej margina-lizowany przez stronę rządową, a postulaty Solidarności pomijane lub lekceważone. Skutki takiego postępowania są opłakane.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność zawsze dąży do tego, aby najważniejsze problemy polskich pracowników rozwiązywać przy stole negocjacyjnym. Wynik wyborów parlamentarnych w 2015 roku wielu członków naszego związku przyjęło z nadzieją na odbudowę konstruktywnego dialogu społecznego w naszym kraju, który przez wcześniejsze 8 lat praktycznie nie istniał. Pierwszy okres funkcjonowania rządów PiS pokazał, że te nadzieje były uzasadnione, a część ważnych postulatów NSZZ Solidarność została zrealizowana. Obniżono wiek emerytalny, odbudowano instytucje dialogu społecznego na szczeblu regionalnym i krajowym, rozpoczęto naprawę polskiego górnictwa, podpisano Program dla Śląska. Tych osiągnięć nikt nie kwestionuje. Niestety, z czasem dialog społeczny zaczął być coraz bardziej margina-lizowany przez stronę rządową, a postulaty Solidarności pomijane lub lekceważone. Skutki takiego postępowania są opłakane.

 

Rządzący, zamiast szukać porozumienia z partnerami społecznymi w sprawie systemowych rozwiązań dotyczących np. płac w budżetówce, dają podwyżki jednym grupom zawodowym, ignorując postulaty pozostałych. To prowadzi wyłącznie do eskalacji konfliktów i niepokojów społecznych.

Od miesięcy trwa chaos związany z cenami energii. Przyjęte przez rząd doraźne rozwiązania jedynie odsuwają w czasie drastyczne podwyżki rachunków za prąd dla gospodarstw domowych. Już od przyszłego roku za energię możemy płacić kilkadziesiąt procent więcej. Rząd podejmuje kolejne antywęglowe działania, wpisujące się w unijną politykę dekarbonizacji. Ta polityka w bardzo krótkim czasie doprowadzi do likwidacji polskiego górnictwa i energetyki opartej na węglu. Nie są wdrażane kluczowe projekty dotyczące branży energetycznej zawarte w Programie dla Śląska. Nierealizowane są też działania rządzących dotyczące systemu wsparcia dla przemysłu energochłonnego. Jeśli w ciągu najbliższych kilku miesięcy nie zostanie on wprowadzony, istnieje poważne zagrożenie, że działające w Polsce przedsiębiorstwa z branż energo-chłonnych zostaną zamknięte, a produkcja przeniesie się do innych krajów, w których nie obowiązują obostrzenia polityki klimatycznej UE. Wciąż niespełnione pozostają postulaty Solidarności dotyczące powiązania wieku emerytalnego ze stażem pracy oraz niewygaszania emerytur pomostowych.

        

W styczniu 2019 powstał sztab protestacyjno-strajkowy NSZZ Solidarność. Na początku lutego delegacje Solidarności przekazały petycję

z postulatami związku posłom obozu rządzącego. 25 lutego przedstawiciele sztabu spotkali się z władzami Prawa i Sprawiedliwości z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na czele. W wyniku spotkania powołano dwa rządowo-związkowe zespoły robocze, których celem było wypracowanie porozumienia dotyczącego postulatów Solidarności. Po dwóch rundach negocjacyjnych nie przybliżyliśmy się ani o krok do porozumienia. W związku z powyższym 20 marca sztab protestacyjno-strajkowy NSZZ Solidarność na nadzwyczajnym posiedzeniu podjął decyzję o przeprowadzeniu 4 kwietnia demonstracji przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju.

Dzisiaj tylko od nas zależy, czy skłonimy rząd do poważnych, konstruktywnych rozmów. Manifestacje przed urzędami wojewódzkimi mają być jasnym i mocnym sygnałem dla rządu, że NSZZ Solidarność nie pozwoli się dłużej lekceważyć, że jesteśmy gotowi do walki o realizację postulatów kluczowych dla polskich pracowników i polskiej gospodarki. Musimy uświadomić politykom, że marginalizowanie dialogu społecznego to droga w jedną stronę i prosta recepta na przegranie wyborów oraz utratę władzy. Musimy przypomnieć rządowi prostą prawdę, że pycha zawsze kroczy przed upadkiem.

Nie ulega wątpliwości, że wielu członków NSZZ Solidarność sympatyzuje z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego trzeba jasno

i wyraźnie podkreślić: demonstracje 4 kwietnia nie mają charakteru politycznego. W żadnej mierze nie stanowią wsparcia dla któregokolwiek

z ugrupowań opozycyjnych. Nasz związek jest gotowy współpracować z rządem i wspierać wszelkie dobre rozwiązania, które zamierza wprowadzać. Nie oznacza to jednak, że mamy pozostawać bezczynni, gdy tych dobrych rozwiązań w wielu kluczowych obszarach brakuje. Wówczas mamy nie tylko prawo, ale obowiązek protestować, bez względu na to, która opcja polityczna sprawuje władze.

4 kwietnia upomnimy się o przyszłość również naszego regionu, który bez realizacji postulatów Solidarności dotyczących górnictwa, przemysłu energochłonnego, czy polityki klimatycznej, czeka trwała społeczno-gospodarcza degradacja. Upomnimy się o to, aby prawo do przejścia na emeryturę nie zależało wyłącznie od osiągniętego wieku, ale też od liczby przepracowanych lat oraz o zachowanie emerytur pomostowych dla osób wykonujących pracę w najtrudniejszych warunkach. Będziemy demonstrować w obronie prawa do godnych wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników budżetówki, w tym m.in. nauczycieli oraz o obniżenie opodatkowania pracy, dzięki któremu wszystkim pracownikom w Polsce zostanie więcej pieniędzy w portfelach.

Jednak przede wszystkim nasza determinacja 4 kwietnia zdecyduje o kształcie dialogu społecznego w najbliższych latach. Czy uda się go przywrócić na właściwe tory, z korzyścią dla całego społeczeństwa, czy też politycy po raz kolejny dojdą do wniosku, że wiedzą lepiej i nie muszą już tego społeczeństwa słuchać.

 

Śląsko-dąbrowska Solidarność jest największą i najsilniejszą strukturą naszego związku. W minionych latach nie raz udowodniliśmy,

że serce Solidarności bije na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, że potrafimy pokazać całej Polsce, co znaczy solidarność i troska o wspólne dobro. 4 kwietnia to właśnie na nas będą zwrócone oczy polityków i opinii publicznej. Dlatego naszym obowiązkiem jest, aby demonstracja przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim była jak najliczniejsza i najlepiej zorganizowana. W związku z powyższym zwracam się do wszystkich przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność działających na terenie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego o pełną mobilizację i maksymalne zaangażowanie w przygotowania do zbliżającej się demonstracji.

 

Ze związkowym pozdrowieniem,

 

 

Dominik Kolorz

przewodniczący Zarządu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność