Ilość wyświetleń: 374

Kolejna akcja krwiodawcza za nami

Ponad 20 litrów krwi oddali honorowi krwiodawcy w kolejnej akcji krwiodawczej przeprowadzonej przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

Ponad 20 litrów krwi oddali honorowi krwiodawcy w kolejnej akcji krwiodawczej przeprowadzonej przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

 

W piątek 14 czerwca autokar Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic jak zwykle zaparkował na parkingu przy stołówce szybu Piłsudski w tym dniu krew oddało 45 osób.

 

Akcje krwiodawcze organizowane wspólnie przez KHDK przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność odbywają się co miesiąc i są jednymi z najliczniejszych zbiórek krwi w Jaworznie. W akcjach tych średnio bierze udział około 50 osób.

 

Dzięki dyrekcji ZG Sobieski krwiodawcy mają zabezpieczone miejsce dla autokaru, a dzięki Pani Agacie Jasicy salę do badań oraz zimne i ciepłe napoje. Za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy służbom ochrony za zabezpieczenie miejsca na parkingu przy stołówce szybu Piłsudski. Dziękujemy Antoniemu Rutkowskiemu za pomoc przy organizacji każdej akcji. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę krwiodawców, którzy jak zwykle nie zawiedli.

 

Już dziś zapraszamy na kolejną akcję krwiodawczą, która odbędzie się w piątek 12 lipca.

 

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.