Ilość wyświetleń: 345

Związkowy projekt PUZP przesłany pracodawcom

Działając w imieniu górniczych central związkowych, Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” przesłała na ręce prezesa Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (GIPH) Janusza Olszowskiego projekt Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) dla Pracowników Spółek i Zakładów Górniczych.

Działając w imieniu górniczych central związkowych, Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” przesłała na ręce prezesa Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (GIPH) Janusza Olszowskiego projekt Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) dla Pracowników Spółek i Zakładów Górniczych.

 

Pod koniec stycznia szef górniczej „Solidarności” Jarosław Grzesik, komentując treść przyjętego wówczas przez rząd „Programu dla górnictwa do roku 2030”, pisał między innymi: – Wśród oczekiwanych efektów „Programu” rząd wymienił (…) zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny i zagwarantowanie niezbędnych jego dostaw na rynek krajowy, poprawę warunków pracy górników w podziemnych wyrobiskach oraz zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Na papierze wygląda to całkiem nieźle, mam jednak nadzieję, że wkrótce przełoży się też na konkretne działania, które w perspektywie kilkunastu lat uczynią polskie górnictwo stabilnym i bezpiecznym miejscem zatrudnienia. Aby tak się stało, niezbędne jest wypracowanie i możliwie szybkie zawarcie układów zbiorowych pracy na szczeblu poszczególnych spółek węglowych oraz Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Górnictwa Węgla Kamiennego.

 

Według przewodniczącego skuteczne podjęcie rozmów na temat treści układu ponadzakładowego to jedno z głównych wyzwań dla całego środowiska górniczego w 2018 roku.

 

Przygotowany przez górniczą „Solidarność” projekt PUZP będzie teraz przedmiotem negocjacji pomiędzy stroną społeczną a reprezentującą pracodawców GIPH.

 

 

Źródło: solidarnoscgornicza.org.pl