Ilość wyświetleń: 417

Władze Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno wybrane

W poniedziałek 23. Kwietnia w siedzibie Terenowej Sekcji Problemowej (TSP) NSZZ Solidarność miasta Jaworzno odbyły się wybory do władz tego organu.

W poniedziałek 23. Kwietnia w siedzibie Terenowej Sekcji Problemowej (TSP) NSZZ Solidarność miasta Jaworzno odbyły się wybory do władz tego organu.

Zadaniem TSP jest realizowanie celów statutowych Związku na rzecz zrzeszonych w niej członków Związku, a także reprezentowanie członków Związku wobec władz samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

 

TSP działa w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Działania podejmowane przez sekcję wobec władz samorządu terytorialnego i administracji państwowej wymagają uzgodnienia z Prezydium Zarządu Regionu. Sekcje pełnią również funkcję kontrolną wobec władz miasta.

 

TSP NSZZ Solidarność miasta Jaworzno zrzesza prawie wszystkie Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność z jaworznickich zakładów pracy, w których działa Solidarność.

 

Władze TSP wybierane są na okres czteroletniej kadencji zgodnie ze statutem oraz ordynacją wyborczą NSZZ Solidarność. Wybory mogły się odbyć dopiero po przeprowadzeniu wyborów w poszczególnych komisjach zakładowych.

 

Podczas poniedziałkowych wyborów na przewodniczącego TSP NSZZ Solidarność miasta Jaworzno po raz kolejny został wybrany Waldemar Sopata, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TAURON Wydobycie, członka Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, przedstawiciela z ramienia Solidarności w Radzie Dialogu Społecznego, a także szefa Rady Społecznej przy TAURON Polska Energia.

 

Zastępcami przewodniczącego zostali wybrani: Andrzej Dudzik, Przewodniczący NSZZ Solidarność z Wodociągi Jaworzno, Krzysztof Junik, Przewodniczący Solidarności w TAURON Wytwarzanie, a także Maciej Brül, Przewodniczący NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania w Jaworznie. Pozostali członkowie władz TSP zostali wybrani Dariusz Piechowicz z TAURON Wydobycie, Halina Jamroz szefowa Solidarności z Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Robert Patyk, Przewodniczący NSZZ Solidarność jaworznickiej Staży Pożarnej, Piotr Brożek lider NSZZ Solidarność w SKOK Jaworzno, a także Maciej Żmuda, Przewodniczący Solidarności w Knauf Jaworzno.

 

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Piotr Miś z TAURON Wydobycie, Adam Musiał z Wodociągi Jaworzno oraz Tomasz Fidziński z MPK Jaworzno.

 

Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ Solidarność miasta Jaworzno znana jest w naszym mieście. Członkowie Solidarności z Jaworzna uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, w każdą drugą niedzielę września z inicjatywy TSP w Kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie odprawiana jest uroczysta msza św. w intencji Solidarności i Ojczyzny. TSP w Jaworznie organizowała również okrągłe obchody rocznicowe NSZZ Solidarność oraz współorganizowała wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków w Jaworznie.

 

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.