Ilość wyświetleń: 363

Solidarność? To się opłaca.

Pracownicy zrzeszeni w NSZZ Solidarność mogą skutecznie negocjować z pracodawcą poprawę warunków pracy i płacy oraz bronić swoich praw. Zyskują bezpłatną opiekę prawną i pomoc związkowych ekspertów z wielu dziedzin. Przynależność do silnego związku zawodowego po prostu się opłaca.

 Pracownicy zrzeszeni w NSZZ Solidarność mogą skutecznie negocjować z pracodawcą poprawę warunków pracy i płacy oraz bronić swoich praw. Zyskują bezpłatną opiekę prawną i pomoc związkowych ekspertów z wielu dziedzin. Przynależność do silnego związku zawodowego po prostu się opłaca.

 

Czy nam się to podoba, czy nie, nasza praca jest produktem jak każdy inny. Pracownicy najemni, czyli zdecydowana większość z nas, chcą swoją pracę jak najdrożej sprzedać, czyli uzyskać za nią jak najwyższe wynagrodzenie i jak najlepsze warunki zatrudnienia. Z kolei pracodawca chce naszą pracę jak najtaniej kupić. Niestety w tej „wymianie handlowej” nigdy nie występuje równowaga stron. Pracodawca zawsze ma przewagę nad pracownikiem, a pozycja pracownika jest zawsze słabsza. Dlatego właśnie we wszystkich cywilizowanych krajach funkcjonują przepisy prawa pracy chroniące pracowników. Dlatego też we wszystkich krajach zachodniej Europy, do których tak bardzo lubimy się porównywać, związki zawodowe są znacznie silniejsze niż w Polsce. Dla przykładu w bogatych krajach skandynawskich do związków należy ponad 70 proc. pracowników.

W tzw. dojrzałych demokracjach szczycących się wysokim poziomem standardów pracy silne związki zawodowe są nieodzowną częścią gospodarki. Mieszkańcy zachodniej Europy doskonale wiedzą, że związki zawodowe są jedynym skutecznym narzędziem w rękach pracowników, pozwalającym im bronić swoich praw i poprawiać warunki pracy.

W wysokorozwiniętych gospodarkach zachodnich pracownicy rozumieją, że działając razem, mają znacznie większe szanse w negocjacjach z pracodawcą, niż w pojedynkę.

 

 Dlaczego warto?

 

Co zyskuje polski pracownik, zapisując się do związku zawodowego? Przede wszystkim wpływ na to, co dzieje się w jego zakładzie pracy. Przepisy prawa dają związkom zawodowym szerokie uprawnienia do prowadzenia z pracodawcą negocjacji na temat podwyżek płac, układów zbiorowych regulujących warunki pracy, czy chociażby zasad premiowania i wewnętrznych regulaminów dotyczących np. harmonogramów czasu pracy czy pracy w godzinach nadliczbowych. Związki zawodowe w imieniu pracowników współdecydują też m.in. o podziale środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Związek zawodowy stoi na straży przestrzegania w zakładzie przepisów prawa pracy oraz zasad BHP. Przedstawiciele organizacji związkowych wchodzą w skład funkcjonujących w zakładach pracy komisji BHP, współtworzą Społeczną Inspekcję Pracy, współpracują z Państwową Inspekcją Pracy.

 

 

Pomoc w każdej sprawie

 

 

Organizacja związkowa jest w stanie skutecznie reagować na bieżące, codzienne problemy poszczególnych pracowników. Związek pilnuje, czy przełożeni właściwe odnoszą się do szeregowych pracowników, czy każdy pracownik jest traktowany w miejscu pracy z szacunkiem. Pomaga w każdej, nawet z pozoru błahej, ale ważnej dla pracownika sprawie. W przypadku poważnych problemów organizacja związkowa może reprezentować pracownika w sądzie i otoczyć go opieką prawną.

Gdy w zakładzie pracy tworzy się konflikt między pracownikami i pracodawcą, którego z różnych przyczyn nie udaje się rozwiązać przy stole negocjacyjnym, związki zawodowe mają do dyspozycji narzędzia zawarte w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Mogą rozpocząć mediacje z udziałem zewnętrznego mediatora, mogą przeprowadzić referendum strajkowe i mogą też zorganizować akcję strajkową. Prawo reguluje, kiedy i w jaki sposób związek może strajk przeprowadzić. Ten typ protestu nie jest nielegalny, jak sugerują często pracodawcy. To akceptowany i regulowany przez prawo instrument, jakim mogą się posługiwać związki zawodowe w sporze z pracodawcami.

 

 

Najlepiej w Solidarności

 

Jeśli pracownicy zdecydują się założyć organizację związkową Solidarności, największego i najbardziej profesjonalnego związku zawodowego w Polsce, zyskują bezpłatną opiekę związkowych prawników oraz ekspertów z wielu dziedzin. Uzyskują fachową pomoc m.in. w prowadzeniu negocjacji z pracodawcami oraz możliwość nagłośnienia w mediach problemów w zakładzie pracy, gdy jest to konieczne. Będąc członkami NSZZ Solidarność, pracownicy mogą również korzystać z bogatej oferty szkoleń i cały czas podnosić swoje kompetencje.

Jednak największą siłą Solidarności jest wsparcie, na jakie może liczyć każda organizacja związkowa ze strony związkowców z innych przedsiębiorstw i branż. Gdy w danym zakładzie mieszczącym się w naszym regionie komisja zakładowa NSZZ Solidarność organizuje, pikietę, demonstrację lub w skrajnych przypadkach akcję strajkową dostaje wsparcie od całej śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Do „S” w naszym regionie należy blisko 100 tys. osób.

 

 To nic trudnego

 

Aby założyć związek zawodowy, nie trzeba wiele. Wystarczy zebrać minimum dziesięć osób i skontaktować się telefonicznie, mailowo lub osobiście z Zarządem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Osoby, które zdecydują się założyć związek i wejdą w skład władz organizacji związkowej, zyskują ochronę prawną przed zwolnieniem z pracy. Pracownicy śląsko-dąbrowskiej Solidarności odpowiedzialni za rozwój związku pomogą nowej organizacji załatwić wszelkie formalności, przeprowadzić wybory i rozpocząć działalność. Założenie związku zawodowego, to naprawdę nic trudnego, a bycie członkiem NSZZ Solidarność po prostu się opłaca.

 

 

 Łukasz Karczmarzyk

 Źródło strona NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski.