Ilość wyświetleń: 278

Spotkanie opłatkowe Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno

W poniedziałkowe popołudnie 17 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno.

W poniedziałkowe popołudnie 17 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno.

 

Sekcja Terenowa NSZZ Solidarność miasta Jaworzno składa się z Komisji Zakładowych Solidarności z jaworznickich zakładów pracy. Ma ona za zadanie reprezentować interesy związku na szczeblu lokalnego samorządu.

Przybyłych członków NSZZ Solidarność z poszczególnych Komisji Zakładowych jaworznickich zakładów pracy przywitał Przewodniczący Waldemar Sopata składając wszystkim przybyłym życzenia świąteczne, następnie Przewodniczący oddał głos ks. Prałatowi Eugeniuszowi Cebulskiemu prosząc o błogosławieństwo i krótką modlitwę. Ks. Cebulski odczytał fragment Pisma św. Poświęcony narodzeniu dzieciątka Jezus w Betlejem następnie złożył wszystkim uczestnikom życzenia świąteczne oraz noworoczne.

Od lat przedstawiciele poszczególnych Komisji Zakładowych Solidarności z Jaworzna spotykają się na tradycyjnym opłatku przedświątecznym, na które zapraszany jest proboszcz jaworznickiej Kolegiaty św. Wojciecha i św. Katarzyny ks. Prałat Eugeniusz Cebulski.  Spotkania takie służą zacieśnianiu współpracy oraz pozwalają na bliższe poznanie poszczególnych przedstawicieli NSZZ Solidarność z miasta Jaworzno.

 

Zdjęcia tutaj>>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.