Ilość wyświetleń: 455

Setna Rocznica odzyskania Niepodległości

11. listopada obchodziliśmy setną rocznicę odrodzenia naszej Ojczyzny. W całym kraju w tym dniu odbywały się uroczystości upamiętniające tę okrągłą rocznicę.

11. listopada obchodziliśmy setną rocznicę odrodzenia naszej Ojczyzny. W całym kraju w tym dniu odbywały się uroczystości upamiętniające tę okrągłą rocznicę.

 

W Jaworznie uroczystości rozpoczęły się od mszy św., którą koncelebrował ks. Prałat Eugeniusz Cebulski. W kazaniu ks. Prałat mówił o wartościach koniecznych do kultywowania wolności jak i do jej obrony, gdy tylko byłoby to potrzebne. Ksiądz Cebulski wręcz rozmarzył się na temat wolności, wiary i oddania Państwu i Bogu, w imię pomyślności Ojczyzny, oraz w imię szczęśliwej przyszłości naszych dzieci, wnuków oraz w imię hołdu, jaki winni jesteśmy przeszłości, historii, naszym przodkom i tym, którzy cierpieli, ginęli za naszą wolną Polskę.

 

Po mszy św. liczna grupa Jaworznian przemaszerowała w akompaniamencie Górniczej Orkiestry Dętej TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski pod pomnik przy bibliotece miejskiej.

 

Przy Pomniku Niepodległości głos zabrał Prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Szczególnie mocno wypowiedział się nasz prezydent o zagrożeniach, ze strony przywódców Unii, której członkami chcemy przecież być, jako nacja i jako kraj, ale Unii, która nie dąży do zunifikowania narodów w jedną bezkształtna masę, ale Unii, w której każdy naród ma swoją tożsamość i wolną wolę w realizowaniu własnych pomysłów na porządek w jego granicach. Po to wywalczyliśmy niepodległość, aby ją mieć, a nie oddawać w imię zakusów innych często silniejszych, mających instrumenty dominacji, ale i często nadużywających swoich możliwości w celu podporządkowania innych własnej woli.

 

Po przemówieniu Pana Prezydenta krótką część artystyczną zaprezentowali aktorzy Teatru Sztuk w Jaworznie, po której przyszła pora na składanie symbolicznych wiązanek w obrębie Pomnika Niepodległości.

 

Jak co roku nie mogło w tych uroczystościach zabraknąć NSZZ Solidarność z wielu jaworznickich zakładów pracy, swą wiązankę jak zwykle złożyła również delegacja Solidarności z ZG Sobieski, a także przedstawiciele Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno.

 

Jaworznianie nie tylko świętowali w ten dzień w Jaworznie. Przedstawiciele naszego miasta obecni byli także na centralnych obchodach w Warszawie. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza wieniec składał Przewodniczący TAURON Wydobycie Waldemar Sopata, a także również pochodzący z Jaworzna Zastępca Przewodniczącego KK NSZZ Solidarność Bogdan Biś u boku Przewodniczącego Piotra Dudy oraz pozostałych prezydiantów KK. Wzięli oni również udział w 250 tysięcznym Marszu Niepodległości.

 

Już dzień wcześniej liczna grupa jaworznian uczestniczyła w wielkim wydarzeniu, jakim był koncert dla Niepodległej na Stadionie Narodowym w Warszawie.  

 

 

Zdjęcia z uroczystości dzięki uprzejmości portalowi mojejaworzno.pl tutaj >>>

 

Na podstawie mojejaworzno.pl Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.