Ilość wyświetleń: 355

Rada Społeczna pisze do Zarządu

Rada Społeczna Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. wystąpiła do Zarządu TAURON Polska Energia S.A. z pismem o zwiększenie w 2018 roku bazy w funduszach płac w Spółkach Grupy.

 Rada Społeczna Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. wystąpiła do Zarządu TAURON Polska Energia S.A. z pismem o zwiększenie w 2018 roku bazy w funduszach płac w Spółkach Grupy.

„W związku do ogłoszonych bardzo dobrych wyników finansowych Grupy TAURON, Prezydium Rady Społecznej występuje do Zarządu TPE S.A. o podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia w 2018 roku bazy funduszu płac w Spółkach Grupy, a w konsekwencji wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników.” – Piszą związkowcy w piśmie.

 

Swoje wystąpienie tłumaczą zmianami na rynku pracy oraz, że w zeszłym roku zamiast wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracownicy otrzymali premię, która nie wchodziła do bazy funduszu płac.

 

„Prosimy o jak najszybsze odniesienie się do naszego pisma w związku z narastającymi naciskami pracowników i koniecznością podjęcia przez Radę Społeczną konkretnych działań w tym temacie.” – Kończą pismo przedstawiciele Rady Społecznej.

 

Pismo do Zarządu tutaj>>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.