Ilość wyświetleń: 369

Porozumienie o współpracy pomiędzy NSZZ Solidarność, JMM i PiS

„Działając w oparciu o ustawę o związkach zawodowych, Statutu NSZZ „Solidarność”, w trosce o przyszłość naszego miasta oraz dobro jego społeczności, przy poszanowaniu wartości chrześcijańskich, przestrzeganiu prawa i godności ludzkiej, mając na względzie sprawność i rzetelność działania władz publicznych zawiera się niniejsze porozumienie.” – Czytamy we wstępie do porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Terenową Sekcją problemową NSZZ Solidarność Miasta Jaworzna a Stowarzyszeniem Jaworzno Moje Miasto (JMM) i Komitetem Terenowym Prawa i Sprawiedliwości w Jaworznie (PiS), które zostało podpisane we wtorek 18. września w siedzibie Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność w Jaworznie.

„Działając w oparciu o ustawę o związkach zawodowych, Statutu NSZZ „Solidarność”, w trosce o przyszłość naszego miasta oraz dobro jego społeczności, przy poszanowaniu wartości chrześcijańskich, przestrzeganiu prawa i godności ludzkiej, mając na względzie sprawność i rzetelność działania władz publicznych zawiera się niniejsze porozumienie.” – Czytamy we wstępie do porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Terenową Sekcją problemową NSZZ Solidarność Miasta Jaworzna a Stowarzyszeniem Jaworzno Moje Miasto (JMM) i Komitetem Terenowym Prawa i Sprawiedliwości w Jaworznie (PiS), które zostało podpisane we wtorek 18. września w siedzibie Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność w Jaworznie.

 

Ze strony NSZZ Solidarność dokument podpisali Przewodniczący Waldemar Sopata oraz Zastępca Przewodniczącego Andrzej Dudzik. JMM reprezentował Prezes Zarządu Paweł Silbert, obecny Prezydent Jaworzna i kandydat na ten urząd, natomiast PiS Przewodniczący Dariusz Starzycki Poseł na Sejm RP.  

 

Cztery lata temu po raz pierwszy przedstawiciele Solidarności podpisali porozumienie o współpracy na szczeblu miejskim z JMM oraz PiS, które zdało egzamin. Jako związek zawodowy, nie jesteśmy obojętni wobec działań dla społeczeństwa w mieście. Dla wszystkich mieszkańców, członków NSZZ Solidarność, sympatyków związku, ale również tych, którzy nie są zrzeszeni w Solidarności. Nadrzędnym celem porozumienia jest dobro miasta i ich mieszkańców.

 

W porozumieniu dokładnie są spisane zasady bieżącej współpracy NSZZ Solidarność, JMM oraz PiS. Zasady współpracy przy wyborach samorządowych, zasady współpracy Prezydenta miasta z NSZZ Solidarność oraz zasady współpracy Radnych JMM, PiS z NSZZ Solidarność.

 

Należy przypomnieć, że cztery lata temu to właśnie w Jaworznie po raz pierwszy podpisano takie porozumienie, na, którym wzorowały się inne miasta. Na naszym wzorze zrodził się pomysł zawarcia porozumienia z kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą a KK NSZZ Solidarność.

 

Wierzymy, że porozumienie to przyczyni się do rozwoju Jaworzna dla dobra mieszkańców naszego miasta.

 

 

Zdjęcia z podpisania porozumienia tutaj >>>

 

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.