Ilość wyświetleń: 628

NSZZ Solidarność z Jaworzna ruszyła z pomocą przedświąteczną

Dzięki współpracy Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno z Klubem Inteligencji Katolickiej z parafią św. Brata Alberta w jaworznickich Pieczyskach, wspólnotą Betlejem, a także z parafią pw. Matki Bożej Królowej Polski Solidarność co roku od kilkunastu lat organizuje pomoc materialną dla potrzebujących.

Dzięki współpracy Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno z Klubem Inteligencji Katolickiej z parafią św. Brata Alberta w jaworznickich Pieczyskach, wspólnotą Betlejem, a także z parafią pw. Matki Bożej Królowej Polski Solidarność co roku od kilkunastu lat organizuje pomoc materialną dla potrzebujących.

 

W dniach do 17 do 19 grudnia przedstawiciele NSZZ Solidarność z Jaworzna rozwozili pomoc do wyżej wymienionych placówek.

 

Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie prowadzi Świetlicę pod Kolegiata, którą kieruje Prezes klubu Pan Czesław Brandys. Zadaniem świetlicy jest objęcie wszechstronnym wsparciem dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach i niewydolnych wychowawczo.

 

W parafii św. Brata Alberta na Pieczyskach ks. Proboszcz Mariusz Lizończyk pomógł dotrzeć do rodzin, które najbardziej potrzebują przedświątecznego wsparcia. W parafii ks. Lizończyka zlikwidowano wiele miejsc pracy, kilka lat temu Hutę Szkła w Szczakowej, sytuacja wielu rodzin na Pieczyskach jest nie do pozazdroszczenia. Dzięki takim ludziom jak ks. Mariusz mogą oni żyć w godny sposób.  

 

Wspólnota Betlejem skupia bezdomnych, uzależnionych, samotnych i chorych. Mieszkańcy domu, wraz z przyjaciółmi i wolontariuszami, podejmują trud walki o lepsze i godne życie oraz otwierają się na potrzeby innych.

 

Dary od Solidarności trafiły również do potrzebujących z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski na Sobieskim. Tam również dzięki proboszczowi tej parafii ks. Jarosławowi Ciszek Solidarność mogła dotrzeć do rodzin, które potrzebują wsparcia. 

 

Cała akcja nie mogłaby się odbyć bez sponsorów. Duże wsparcie wniosły Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność zrzeszone w Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno. Nie bez znaczenia w całej akcji były też Zakłady Pracy oraz prywatni ofiarodawcy z terenu Jaworzna. Wszystkim za dar serca serdeczne Bóg Zapłać.

 

 

 

Zdjęcia z akcji tutaj >>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.