Ilość wyświetleń: 337

Krwiodawcy jak zwykle nie zawiedli

Mimo ogromnego postępu medycyny dotąd nie wynaleziono preparatu chemicznego, którym można by zastąpić krew. Krew jest cudownym lekiem, którego nie można kupić za żadne pieniądze. Na czym polega niezwykłość krwi?

Mimo ogromnego postępu medycyny dotąd nie wynaleziono preparatu chemicznego, którym można by zastąpić krew. Krew jest cudownym lekiem, którego nie można kupić za żadne pieniądze. Na czym polega niezwykłość krwi?

 

W żyłach dorosłego człowieka krąży ok. 5 litrów krwi. Dociera do każdej komórki i wiąże je ze sobą w jeden organizm. Krew dotlenia, odżywia, oczyszcza tkanki z produktów przemiany materii i stoi na straży zdrowia.

Potrzebujemy jej jak powietrza i wody. Dlatego jeżeli utracimy dużą ilość krwi, konieczna jest natychmiastowa transfuzja. Jeśli straty nie uzupełni się na czas, może nawet dojść do śmierci.

Tymczasem w stacjach krwiodawstwa wciąż jej brakuje. Dramatyczna sytuacja panuje zwłaszcza w lecie, gdy ze względu na większą liczbę wypadków zapotrzebowanie na krew też się powiększa. Rozwiązaniem byłoby wynalezienie sztucznej krwi. Niestety, choć naukowcy na całym świecie pracują nad tym od lat, nie ma preparatu, który mógłby zastąpić krew. Ich zdaniem nie da się wynaleźć zamiennika ludzkiej krwi, bo jest zbyt doskonała.

Wychodząc naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu na krew Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski wraz z NSZZ Solidarność ZG Sobieski od przeszło sześciu lat organizują akcje krwiodawcze. Cieszą się one dużym zainteresowaniem tak wśród górników jak i pośród mieszkańców Jaworzna.

W piątek 6 lipca na parkingu stołówki szybu Piłsudski odbyła się szósta w tym roku zbiórka krwi, uczestniczyło w niej 51 krwiodawców, a Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic wzbogaciło się o przeszło 22 litry krwi.

Aby oddać krew trzeba być pełnoletnim i nie mieć skończonych 65 lat. Ważyć, co najmniej 50 kg, mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Należy również pamiętać, aby przed oddaniem krwi zjeść lekki posiłek.

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Jednak, aby docenić poświęcenie tych osób państwo lub podmioty prywatne udzielają różnego rodzaju przywileje. Jednak w ramach podziękowania zostały stworzone uprawnienia, które mają być wyrazem wdzięczności za oddaną cząstkę siebie. W zależności od uprawnienia dotyczą one honorowych dawców krwi lub dawców z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Tytuł „Honorowy Dawca Krwi” przysługuje osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew.

Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje: Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  Przy tym uprawnieniu należy zwrócić uwagę że to na pracodawcy spoczywa obowiązek zwolnienia pracownika a pracownik – krwiodawca otrzymuje zwolnienie z pracy na dzień, w którym oddał krew lub na kilka godzin, jeżeli z przyczyn medycznych nie doszło do donacji.

Podstawą prawną określającą zwolnienie z pracy dla krwiodawcy jest „Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy”. Krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki badań laboratoryjnych. O tym, że będziemy chcieli wyniki badań najlepiej poinformować personel stacji w czasie rejestracji lub w czasie badania poziomu hemoglobiny.

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują: Leki za zniżkami. Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość kupowania NIEKTÓRYCH leków ze zniżkami. Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość skorzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w placówkach ZOZ-ów.

Świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawili legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Od początku roku w sześciu akcjach krwiodawczych uczestniczyło 277 honorowych krwiodawców, którzy w sumie oddali ponad 124 litry krwi.

Akcje te nie mogłyby się odbyć bez pomocy ze strony dyrekcji ZG Sobieski, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy również służbom ochrony za zabezpieczenie miejsca dla autokaru do poboru krwi. Podziękowania kierujemy również do Pani Agaty Jasicy za udostepnienie pomieszczenia dla ekipy oraz krwiodawców, a także za zabezpieczenie napoi, kawy, herbaty. Ale szczególne podziękowania kierujemy do krwiodawców, którzy tak licznie uczestniczą w akcjach krwiodawczych organizowanych wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność ZG Sobieski.  

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność.