Ilość wyświetleń: 367

Wyższe płace to wyższe emerytury

Chcemy przekazać obywatelom, że od 1 października będą wybór, czy przejść na emeryturę, czy pozostać dłużej na rynku pracy – mówił 30 maja Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność podczas konferencji w Katowicach zorganizowanej w ramach kampanii „Godny Wybór. Przywrócenie Wieku Emerytalnego”.

 

Chcemy przekazać obywatelom, że od 1 października będą wybór, czy przejść na emeryturę, czy pozostać dłużej na rynku pracy – mówił 30 maja Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność podczas konferencji w Katowicach zorganizowanej w ramach kampanii „Godny Wybór. Przywrócenie Wieku Emerytalnego”.

 

– Po przegłosowaniu przez koalicję PO-PSL wydłużenia wieku emerytalnego mało kto wierzył, że uda się tę decyzję cofnąć. W 2012 roku prosiliśmy posłów, żeby dali Polakom wybór, aby mogli sami decydować, kiedy przejść na emeryturę. Mówiliśmy, że jeśli pracownicy mają dłużej pracować, trzeba im stworzyć odpowiednie warunki. Wtedy ówczesny rząd podniósł wiek emerytalny i wyłącznie na tym poprzestał – podkreślił Piotr Duda.

 

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność hipokryzją nazwał wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej wedle których, obniżenie wieku emerytalnego jest równoznaczne z „głodową” wysokością przyszłych świadczeń. – To nieprawda, że tylko dłuższa praca da nam wyższą emeryturę. Są  inne  czynniki, które mają na to wpływ. To przede wszystkim godziwe wynagrodzenie oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne. Ta kampania informacyjna ma dostarczyć obywatelom, którzy niebawem będą przechodzić na emeryturę, prawdziwych informacji, a nie manipulacji, półprawd i kłamstw – zaznaczył Piotr Duda.

 

Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności przypomniał w trakcie konferencji, że obniżenie wieku emerytalnego, które nastąpi 1 października, jest zwieńczeniem kilkuletnich starań Solidarności w tym zakresie. – Dzisiaj można powiedzieć, że w tej jednej z najważniejszych spraw dla życia społecznego wygraliśmy. Od poprzedniego rządu słyszeliśmy, że się nie da, bo zawalą się finanse publiczne. Dzisiaj okazuje się, że finanse publiczne wcale nie wyglądają tak najgorzej. Wystarczy tylko skutecznie ściągać z systemu podatkowego to, co i tak jest państwu należne – wskazywał przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S”.

 

Z ramienia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w konferencji w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności uczestniczył wiceminister Marcin Zieleniecki. W swoim wystąpieniu wiceminister podkreślał, że podwyższenie wieku emerytalnego zostało przeforsowane wbrew woli społeczeństwa. Jak wynika z przeprowadzonego w 2012 roku badania CBOS takiemu rozwiązaniu przeciwnych było 83 proc. obywateli. Niemal taki sam odsetek badanych w 2016 roku opowiedział się za powrotem do poprzedniego wieku emerytalnego.

 

Jak wskazał Zieleniecki, reforma, która zacznie obowiązywać od 1 października 2017 roku, daje obywatelom prawo, a nie obowiązek przejścia na emeryturę po osiągnięciu 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Decyzję w tej kwestii każdy pracownik będzie mógł podjąć sam w oparciu o swoje oczekiwania dotyczące wysokości przyszłej emerytury oraz sytuację zdrowotną i rodzinną. Obecnie na kontynuowanie pracy mimo nabycia uprawnień do przejścia na emeryturę decyduje się 17 proc. polskich pracowników. Zieleniecki podkreślił, że każdy rok dłuższej aktywności zawodowej oznacza emeryturę wyższą o 8 proc.

 

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha podkreślił, że obniżenie wieku emerytalnego to efekt wspólnej pracy prezydenta, NSZZ Solidarność, strony rządowej i parlamentarzystów. Przypomniał, że kwestia wieku emerytalnego była elementem umowy programowej podpisanej przed wyborami prezydenckimi przez NSZZ Solidarność z ówczesnym kandydatem na urząd prezydenta Andrzejem Dudą. – Inicjatywa związana z przywróceniem wieku emerytalnego to modelowy przykład dobrej współpracy z partnerami społecznymi. Podwyższenie wieku emerytalnego było złamaniem zasad związanych z dialogiem społecznym, z umową społeczną, że tego rodzaju istotne zmiany powinny  być wprowadzane w drodze dialogu – mówił minister Mucha.

 

Kampania informacyjna „Godny Wybór. Przywrócenie Wieku Emerytalnego” to wspólne przedsięwzięcie Solidarności, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Kampania będzie trwała do połowy czerwca. W jej ramach w każdym województwie odbędą się spotkania, podczas których przedstawione zostaną główne założenia zmian w systemie emerytalnym, zasady nabywania uprawnień do przejścia na emeryturę oraz kwestie dotyczące obniżenia wieku emerytalnego i całego systemu świadczeń.

 

Partnerem kampanii „Godny Wybór. Przywrócenie Wieku Emerytalnego” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 4 maja w oddziale ZUS w Zabrzu oraz II oddziale ZUS w Warszawie ruszył pilotaż programu doradcy emerytalnego ZUS. Doradcy przekazują obywatelom informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do uzyskania emerytury, mówią o zasadach wyliczania jej wysokości i w oparciu o dane z konta emerytalnego w ZUS prognozują wysokość świadczenia w zależności od momentu zakończenia aktywności zawodowej. Docelowo, od 1 lipca, doradcy emerytalni pojawią się we wszystkich placówkach ZUS w kraju. W serwisie internetowym ZUS uruchomiony został też specjalny kalkulator, za pomocą którego każdy będzie mógł wyliczyć wysokość swojej przyszłej emerytury.

 

łk

 

Źródło www.solidarnosckatowice.pl