Ilość wyświetleń: 341

Uhonorowani Zasłużony dla NSZZ Solidarność ZG Sobieski

W niedzielę 10. września na sali przy stołówce szybu Piłsudski odbyło się uroczyste spotkanie członków NSZZ Solidarność w ZG Sobieski, którzy szczególnie udzielają się w działalność związku.

W niedzielę 10. września na sali przy stołówce szybu Piłsudski odbyło się uroczyste spotkanie członków NSZZ Solidarność w ZG Sobieski, którzy szczególnie udzielają się w działalność związku.

Członkowie Solidarności z ZG Sobieski znani są w strukturach związku, jako sprawne służby porządkowe, które uczestniczą w zabezpieczaniu pikiet i manifestacji. W związku z tak dużym zaangażowaniem KZ NSZZ Solidarność w ZG Sobieski przyznała dla najbardziej zaangażowanych medale: Zasłużony dla NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

Medale wręczali wspólnie Przewodniczący KK NSZZ Solidarność Piotr Duda wraz z Przewodniczącym KZ NSZZ Solidarność Waldemarem Sopatą.  W uroczystości uczestniczyli również zastępca Przewodniczącego KK NSZZ Solidarność Bogdan Biś, Poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki, Prałat Eugeniusz Cebulski, Prezydent miasta Jaworzna Paweł Silbert oraz Przewodniczący Rady Miejskiej miasta Jaworzno Wiesław Więckowski a także Dyrektor ds. Pracy ZG Sobieski Tomasz Sporek.

Zdjęcia z uroczystości tutaj >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.