Ilość wyświetleń: 372

Święto Niepodległości w Jaworznie

W tym szczególnym dniu czcimy Narodowe Święto Niepodległości – pamięć tych wszystkich, którym przyszło żyć w czasach, kiedy trzeba było walczyć o ojczyznę, a za wolność oddawano życie.

W tym szczególnym dniu czcimy Narodowe Święto Niepodległości – pamięć tych wszystkich, którym przyszło żyć w czasach, kiedy trzeba było walczyć o ojczyznę, a za wolność oddawano życie.

Dziewięćdziesiąt dziewięć lat temu, po 123 latach niewoli, wolna Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapie Europy. Ziściły się marzenia Polaków urodzonych i wychowanych pod zaborami, a naród polski mógł wreszcie sam stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń.

Zacięte walki o wolną Polskę prowadzone były nie tylko na polach bitew, ale i na dyplomatycznych salonach. Wspólna determinacja i wola zwycięstwa przerodziły się w ogromny sukces, a radość z odzyskanej niepodległości była wielka. Dziś możemy sobie tylko wyobrazić atmosferę tamtych dni.

Ten niebywały entuzjazm naszych przodków, ich postawy i odwaga powinny udzielać się również nam, inspirując nas do działania i budząc dumę z tego, że jesteśmy Polakami, że mamy tak bogate dziedzictwo narodowe, że kontynuujemy dzieło wielkich rodaków.

 

W tym szczególnym dniu rodzi się refleksja. Czy potrafimy dobrze wykorzystać wolność wywalczoną przez poprzednie pokolenia? Czy pielęgnujemy ją należycie? Co dzisiaj znaczy niepodległość i suwerenność?

Kilka, kilkanaście dekad temu oznaczało to krew, łzy najbliższych, dramaty i tragedie, życie oddane za ojczyznę. Dziś żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie, gdzie każdy z nas może swobodnie wyrażać swoje poglądy. Mamy możliwość decydowania o sobie – o tym gdzie i jak chcemy żyć.

Dziś robimy wszystko, aby 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego Polaka. Jest to przecież dzień ponownych narodzin naszej ojczyzny. Celebrujmy go by stał się prawdziwym świętem.

A dzisiaj dziękując naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, musimy pamiętać, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie Jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń.

W sobotę, 11 listopada na płycie jaworznickiego rynku zebrała się spora grupa mieszkańców, którzy razem z władzami miasta uczcili 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i mieszkańców Jaworzna, w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny. Po niej, uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości. Tam złożone zostały kwiaty, a następnie młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie zaprezentowała okolicznościowy program poetycko – muzyczny pt. „Miejcie nadzieję… Polska – to Wielka Rzecz”.

– Rzeczpospolita w wyniku rozbiorów zniknęła z mapy na długie 123 lata. 11 Listopada 1918 roku, dzięki determinacji, sprytowi i geniuszowi politycznemu Józefa Piłsudskiego Polska odzyskała niepodległość. Historia właśnie jemu przypisała najważniejszą rolę. Nie wolno jednak zapominać, że tak naprawdę to całe pokolenia Polaków w biernym i czynnym oporze nie dały się wynarodowić – mówił podczas dzisiejszych uroczystości prezydent Paweł Silbert.

 

W uroczystościach jak zwykle brała udział liczna grupa członków NSZZ Solidarność z terenu Jaworzna, dla których uczestnictwo w tak wzniosłych obchodach jest zaszczytem. Jak co roku we mszy św. Oraz uroczystościami przed pomnikiem uczestniczyło wiele pocztów sztandarowych Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność z jaworznickich zakładów pracy.  

W imieniu Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno kwiaty pod pomnikiem złożyli Przewodniczący sekcji Waldemar Sopata, Przewodniczący NSZZ Solidarność Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie Robert Patyk oraz Przewodniczący Solidarności z TAURON Wytwarzanie Krzysztof Junik. Z ramienia NSZZ Solidarność ZG Sobieski kwiaty złożyli Piotr Miś Zastępca Przewodniczącego, Krzysztof Kisiel członek Prezydium oraz Marek Hebda Członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Zaangażowanie Solidarności zostało zauważone przez władze miejskie. Na ręce Przewodniczącego Waldemara Sopatę wpłynęło podziękowanie od Zastępcy Prezydenta Miasta Jaworzna Tadeusza Kaczmarka. Pan Prezydent w podziękowaniu pisze: Szanowny Panie Przewodniczący! Serdecznie dziękuję Panu za trud włożony w przygotowanie jaworznickich obchodów dziewięćdziesiątej dziewiątej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.” W dalszej części pisma Prezydent Kaczmarek dziękuje za pomoc w zorganizowaniu stojaków na sztandary, co pozwoliło odciążyć uczestników pocztów sztandarowych. „ Nie byłoby to możliwe bez Pana aktywności i wsparcia.” – Czytamy w piśmie.

 

Całość pisma prezentujemy:

 

Zdjęcia z uroczystości tutaj>>>

Na podstawie: mojejaworzno.pl