Ilość wyświetleń: 364

Opłatkowe spotkanie Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno

W piątek 15 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno.

 W piątek 15 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno.

Przybyłych członków NSZZ Solidarność z poszczególnych Komisji Zakładowych jaworznickich zakładów pracy przywitał Przewodniczący Waldemar Sopata składając wszystkim przybyłym życzenia świąteczne, następnie Przewodniczący oddał głos ks. Prałatowi Eugeniuszowi Cebulskiemu prosząc o błogosławieństwo i krótką modlitwę.

 

Sekcja Terenowa NSZZ Solidarność miasta Jaworzno składa się z Komisji Zakładowych Solidarności z jaworznickich zakładów pracy. Ma ona za zadanie reprezentować interesy związku na szczeblu lokalnego samorządu.

 

Od lat przedstawiciele poszczególnych Komisji Zakładowych Solidarności z Jaworzna spotykają się na tradycyjnym opłatku przedświątecznym, na które zapraszany jest proboszcz jaworznickiej Kolegiaty św. Wojciecha i św. Katarzyny ks. Prałat Eugeniusz Cebulski.  Spotkania takie służą zacieśnianiu współpracy oraz pozwalają na bliższe poznanie poszczególnych przedstawicieli NSZZ Solidarność z miasta Jaworzno.

 

Zdjęcia ze spotkania tutaj>>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.