Ilość wyświetleń: 347

Nie będzie ustawy? Będą protesty

Górnicze centrale związkowe zwróciły się bezpośrednio do pani premier Beaty Szydło z wnioskiem o interwencję w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów przedsiębiorstw górniczych. Podpisani pod wnioskiem przedstawiciele strony społecznej podkreślili, że od października ubiegłego roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów nie podjął w tej sprawie żadnej decyzji.

Górnicze centrale związkowe zwróciły się bezpośrednio do pani premier Beaty Szydło z wnioskiem o interwencję w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów przedsiębiorstw górniczych. Podpisani pod wnioskiem przedstawiciele strony społecznej podkreślili, że od października ubiegłego roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów nie podjął w tej sprawie żadnej decyzji.

– Wśród emerytów i rencistów, którzy zostali pozbawieni prawa do bezpłatnego węgla narasta zniecierpliwienie – napisali. – W przypadku braku podjęcia działań przyspieszających decyzję w przedmiotowej sprawie związki zawodowe górnictwa węgla kamiennego będą zmuszone do zorganizowania manifestacji celem wyrażenia dezaprobaty dla przedłużającego się rozwiązania przedmiotowego problemu – zapowiedzieli.

Jak zaznaczyli autorzy pisma skierowanego na ręce szefowej rządu, 9 czerwca z wnioskiem do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o przyspieszenie prac nad projektem ustawy wystąpił również Minister Energii.

Jednocześnie do Pani Premier zostało skierowane pismo, podpisane w imieniu strony społecznej przez Wacława Czerkawskiego, Współprzewodniczącego Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w sprawie pogorszenia dialogu społecznego w tym zespole.

Czerkawski zwraca się do Pani Premier, aby zdyscyplinowała swoich ministrów do uczestnictwa w spotkaniach zespołu gdyż nieobecność ministrów powoduje brak możliwości podjęcia ważnych uchwał o dużym znaczeniu dla polityki energetycznej kraju.

 

Pismo o deputat >>>

Pismo do Pani Premier >>>

 

Na podstawie Solidarności Górniczej Dział Informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.