Ilość wyświetleń: 360

Górnicza krew

Krew, składniki krwi i produkty krwiopochodne należą do najczęściej stosowanych środków leczniczych. Choć od wielu lat trwają zaawansowane badania nad pozyskaniem sztucznej krwi, jej produkcja jest jeszcze w powijakach. Dlatego tak ważne jest honorowe krwiodawstwo.

Krew, składniki krwi i produkty krwiopochodne należą do najczęściej stosowanych środków leczniczych. Choć od wielu lat trwają zaawansowane badania nad pozyskaniem sztucznej krwi, jej produkcja jest jeszcze w powijakach. Dlatego tak ważne jest honorowe krwiodawstwo.

Jest wiele osób, które można leczyć, przetaczając brakujące składniki krwi lub produkty krwiopochodne uzyskane w wyniku frakcjonowanie osocza: podczas interwencji chirurgicznych, kiedy ubytek krwi jest duży i często niezbędna jest transfuzja, w chorobach układu krwiotwórczego ( np. białaczka, niedokrwistość), przy przeszczepianiach narządów, w zaburzeniach krzepnięcia ( np. hemofilia).

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na krew, NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski od przeszło pięciu lat organizuje akcje krwiodawcze.

Po raz pierwszy Solidarność z Sobieskiego zbiórkę krwi zorganizowała z potrzeby chwili. Krew konieczna była jednemu z kolegów, który zachorował na ciężką chorobę i wymagał chemioterapii. Kiedy zgłosił się na kolejną już „chemię”, lekarz poinformował go, że nie może mu jej podać, ponieważ nie ma dla niego krwi.

Solidarność w ZG Sobieski zareagowała natychmiast i już na drugi dzień zorganizowała wyjazd do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do Katowic. Autokar był pełen.

Związkowcy z Solidarności postanowili tę ofiarność górników wykorzystać. Skontaktowali się z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach i zaprosili ich przedstawicieli do siebie. I tak rozpoczęła się ich przygoda z krwiodawstwem. Niestety w między czasie  kolega przegrał walkę z chorobą.

Na początku akcje krwiodawcze organizowano co dwa miesiące. Jednak akcje te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Górnictwo to zawód narażony na dużą wypadkowość i każdy z górników zdaje sobie sprawę, że kiedyś on może potrzebować krwi. Bywało, więc, że krew chciało oddać ponad dziewięćdziesiąt osób. Dlatego od 2013 roku akcje organizowane są częściej, przeciętnie raz w miesiącu. Jednocześnie w tym okresie dzięki zaangażowaniu NSZZ Solidarność w ZG Sobieski w kopalni powstał Klub Honorowych Dawców Krwi.

Dziś w akcjach krwiodawczych średnio uczestniczy od 50 do 60 honorowych krwiodawców. Akcje przyciągają również ludzi z poza kopalni. Honorowych krwiodawców przybywa.

Od 2012 roku do listopada 2017 w akcjach krwiodawczych organizowanych wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski krew oddało 3 306 osób a Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wzbogaciło się o prawie 1 481 litrów krwi. Po jedenastu miesiącach 2017 roku krew oddało 537 osób, a w tych jedenastu akcjach honorowi krwiodawcy oddali ponad 240 litrów krwi.

Podczas ostatniej akcji w piątek 17. listopada uczestniczyło 42 krwiodawców, oddając łącznie ponad 18 litrów tego niepowtarzalnego leku.

Akcje krwiodawcze organizowane wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski odbywają się na parkingu przed stołówką szybu Piłsudski ZG Sobieski. Jako organizatorzy pragniemy podziękować dyrekcji ZG Sobieski za udostępnienie miejsca dla autokaru do poboru krwi, służbą ochrony za zabezpieczenie tego miejsca, a Pani Agacie Jasickiej za udostępnienie pomieszczenia, gdzie oddający krew mogą wypić ciepłe lub chłodne napoje. Ale szczególne podziękowania kierujemy do tych, którzy bezinteresownie i bezimiennie pomagają potrzebującym krwi. Serdeczne Bóg Zapłać.

Już dziś zapraszamy na ostatnią w tym roku akcję krwiodawczą, która odbędzie się w piątek 29. Grudnia jak zwykle na parkingu stołówki szybu Piłsudski. Serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia z akcji krwiodawczej tutaj >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.