Ilość wyświetleń: 332

Centralne uroczystości Barbórkowe

Od uroczystej mszy św. w niedzielę, 3 grudnia górnicy z TAURON Wydobycie S.A. rozpoczęli centralne uroczystości ku czci św. Barbary, aby podsumować kolejny rok w pracy pod ziemią, aby przyznać nagrody za ciężką pracę, aby w końcu po prostu świętować- podziękować Bogu za bezpieczne zjazdy i wyjazdy oraz bawić się na karczmach.

Od uroczystej mszy św. w niedzielę, 3 grudnia górnicy z TAURON Wydobycie S.A. rozpoczęli centralne uroczystości ku czci św. Barbary, aby podsumować kolejny rok w pracy pod ziemią, aby przyznać nagrody za ciężką pracę, aby w końcu po prostu świętować- podziękować Bogu za bezpieczne zjazdy i wyjazdy oraz bawić się na karczmach.

Msza barbórkowa, w której uczestniczyły oprócz górników, władze miasta w osobach prezydenta Pana Pawła Silberta oraz Jego zastępców Pani Moniki Bryl i Pana Tadeusza Kaczmarka.

 

Przybyli parlamentarzyści, a wśród nich Poseł na Sejm Pan Dariusz Starzycki oraz Paweł Bańkowski, władze zakładów górniczych, rodziny górników.

 

Mszę odprawili koncelebranci w osobach Biskupa Grzegorza Kaszaka, Księdza Prałata Eugeniusza Cebulskiego i sekretarza Kurii Księdza Mariusza Karasia.

 

Niedzielne nabożeństwo miało dodatkowy, szczególny charakter.

 

Podczas liturgii Biskup poświęcił sztandary trzech zakładów; Sobieski, Janina i Brzeszcze, należących do jednej spółki węglowej Tauron Wydobycie S.A.

 

W swojej homilii ksiądz Biskup z uznaniem wyraził się na temat trudnej pracy górników, życząc im szczęśliwego roku, ale i wskazał na ich odpowiedzialność za siebie i za innych, którzy razem zjeżdżają pod ziemię.

 

W pozostałej części kazania wyraził troskę o kraj, o Polskę, w czasach, kiedy obserwujemy działania zagranicy służące ingerencji w nasze wewnętrzne sprawy.

 

Na okres przedświąteczny życzył wsparcia Boga, a na święta szczęścia, spokoju i pojednania z bliźnimi.

Przed mszą przedstawiciele NSZZ Solidarność z ZG Sobieski złożyli kwiaty pod wizerunkami św. Barbary na szybie Sobieski, Piłsudski oraz przed siedzibą SKOK Jaworzno.

 

Źródło: mojejaworzno.pl

Zdjęcia z uroczystości tutaj >>>