Ilość wyświetleń: 325

Akcja krwiodawcza zakończona pełnym sukcesem

Krew i jego składniki to najcenniejszy dar jaki możemy przekazać drugiemu człowiekowi. Dlatego już od przeszło pięciu lat Klub Honorowych Dawców Krwi (KHDK) przy ZG Sobieski wraz z NSZZ Solidarność w ZG Sobieski organizują akcje krwiodawcze.

 

Krew i jego składniki to najcenniejszy dar jaki możemy przekazać drugiemu człowiekowi. Dlatego już od przeszło pięciu lat Klub Honorowych Dawców Krwi (KHDK) przy ZG Sobieski wraz z NSZZ Solidarność w ZG Sobieski organizują akcje krwiodawcze.

 

Krwi potrzebują nie tylko ofiary wypadków czy osoby poddające się operacji, ale także chorujący na choroby przewlekłe, białaczkę i inne choroby krwi.

 

Ponieważ jeden dawca może oddać tylko 450 ml krwi, KHDK przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski promują oddawanie tego bezcennego daru. Większość honorowych krwiodawców regularnie oddaje krew. W tym miejscu musimy zaznaczyć, że kobiety mogą krew oddawać 4 razy w ciągu roku, co trzy miesiące, a mężczyźni 6 razy w roku, jednak nie częściej niż co 8 tygodni. Dlatego grafik akcji organizowanych wspólnie przez KHDK przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski pozwalają krwiodawcom oddawać krew co 8 tygodni.

 

Druga w tym roku zbiórka krwi zorganizowana na parkingu przy stołówce szybu Piłsudski odbyła się w piątek 3. marca. Jak zwykle akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród honorowych krwiodawców. Akcje organizowane przed szybem Piłsudski Zakładu Górniczego Sobieski cieszą się uznaniem nie tylko pracowników zatrudnionych w kopalni, lecz coraz więcej krwiodawców oddaje swą krew z poza ZG Sobieski, nie tylko mieszkańców Jaworzna. Co cieszy, to to że zbiórki krwi przed kopalnią przyciągają krwiodawców, którzy po raz pierwszy próbują przygody z ambulansem z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. W ten piękny, słoneczny piątkowy dzień, podczas tej akcji, stacja krwiodawcza z Katowic wzbogaciła się o przeszło 27. litrów bezcennego leku a przyczyniło się do tego 61. honorowych krwiodawców.

 

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy zdecydowali się tego dnia na oddanie krwi. Dziękujemy dyrekcji ZG Sobieski za wyrażenie zgody na przeprowadzenie akcji krwiodawczej oraz za udostępnienie miejsca dla autokaru do poboru krwi. Podziękowania kierujemy w stronę pracowników ochrony, którzy zabezpieczyli miejsce dla tego autokaru. Swe podziękowania składamy Pani Agacie Jasicy za udostępnienie pomieszczenia, napojów, kawy, herbaty dla krwiodawców.

 

Kolejna akcja odbędzie się w piątek 17. marca. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.