Ilość wyświetleń: 174

Związkowcy na umowach cywilnoprawnych

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizujący ustawę o związkach zawodowych. Przewiduje on prawa związkowe dla osób na umowach cywilnoprawnych. Prawa związkowe uzyska każda „osoba wykonująca pracę zarobkową”. To ogromny krok do przodu w zakresie realizacji wolności związkowych w Polsce. Długo na to czekaliśmy. Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizujący ustawę o związkach zawodowych. Przewiduje on prawa związkowe dla osób na umowach cywilnoprawnych. Prawa związkowe uzyska każda „osoba wykonująca pracę zarobkową”. To ogromny krok do przodu w zakresie realizacji wolności związkowych w Polsce. Długo na to czekaliśmy.

  

W 2012 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy na podstawie skargi NSZZ „Solidarność” nakazała Polsce zmianę przepisów. Wydane przez MOP rekomendacje stwierdzały, że Polska narusza zagwarantowane w Konwencjach MOP wolności związkowe i niezbędna jest nowelizacja. – Chodzi o to, że zakres podmiotowy prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych jest ograniczony. Członkami związków nie mogą być osoby mające umowy cywilnoprawne i osoby samozatrudnione – mówi dr Ewa Podgórska-Rakiel z Zespołu Prawnego KK.

Poprzedni rząd nie zrealizował polecenia MOP pomimo tego, że nieprawidłowości potwierdziła goszcząca w Polsce w maju 2014 r. w ramach tzw. pomocy technicznej, wizyta prawników z Międzynarodowej Organizacji Pracy. Trybunał Konstytucyjny w czerwcu 2015 r. (sprawa K 1/13) orzekł dodatkowo niezgodność przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych z Konstytucją. Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje rozszerzenie prawa koalicji związkowej. Wprowadzone zostaje nowe nazewnictwo. Przede wszystkim członkami związków będą już „osoby wykonujące pracę zarobkową”, a więc także wszyscy wykonujący pracę na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy. Poza tym, pojawia się nowa definicja po stronie dotychczasowego pracodawcy. Będzie nim teraz „podmiot zatrudniający”. Jest to konsekwencja przyznania wolności koalicji osobom na umowach cywilnoprawnych ponieważ nie mają one pracodawcy tak jak pracownicy. Ustawa nowelizująca jest obszerna i będzie przedmiotem rozmów w ramach RDS.

Projekt ustawy tutaj >>>

Na podstawie oficjalnej strony KK NSZZ Solidarność.