Ilość wyświetleń: 291

Święto Konstytucji 3 maja

Z roku na rok 3 majowe obchody przyciągają coraz więcej Jaworznian. Od uroczystej mszy św. mieszkańcy naszego miasta rozpoczęli uroczystości związane z 225 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja.

 

Z roku na rok 3 majowe obchody przyciągają coraz więcej Jaworznian. Od uroczystej mszy św. mieszkańcy naszego miasta rozpoczęli uroczystości związane z 225 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Mszę św. koncelebrowaną prowadził ks. prałat Eugeniusz Cebulski. Bez pamięci o historii i o wydarzeniach kształtujących naszą dzisiejszą rzeczywistość, ewoluując przez dziesiątki, setki lat, nie będzie naszej przyszłości. O tym mówił ksiądz Eugeniusz Cebulski podczas homilii.

Po mszy św. uroczysty pochód na czele z Zakładową Orkiestrą Dętą TAURON Wydobycie S.A. przeszedł pod Pomnik Niepodległości przy bibliotece miejskiej. Pod pomnikiem głos zabrał Prezydent Jaworzna Paweł Silbert. W krótkim przemówieniu przypomniał historię uchwalenia pierwszej konstytucji w Europie oraz późniejsze wydarzenia, które w rezultacie doprowadziły do wymazania Polski z map świata. Przypomniał narodowe zrywy, które kończyły się klęskami, ale dawały nadzieję na odzyskanie niepodległości, którą odzyskaliśmy po pierwszej wojnie światowej. – W tym szczególnym dniu jesteśmy winni pamięć i wdzięczność tym wszystkim, którzy przelali krew w obronie wolności i niepodległości. Pamiętamy o żołnierzach, powstańcach, o często anonimowych bohaterach, którzy na ołtarzu wolności złożyli najwyższą ofiarę. Jestem zbudowany tym, że jaworznianie pamiętają o historii swojego kraju. – Mówił prezydent Silbert.

Po krótkiej oprawie artystycznej pod pomnikiem złożono wiązanki. Kwiaty złożyli: władze Jaworzna, samorządowcy, posłowie, delegacje szkół oraz zakładów pracy, partie polityczne, organizacje pozarządowe a także mieszkańcy Jaworzna.

Jak co roku nie mogło zabraknąć przedstawicieli NSZZ Solidarność z jaworznickich zakładów pracy, którzy na uroczystości przybyli z pocztami sztandarowymi. Od Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno kwiaty złożyli przewodniczący Solidarności MPWiK Jaworzno Andrzej Dudzik, przewodnicząca NSZZ Solidarność jaworznickiego Urzędu Skarbowego Monika Starostka oraz przewodniczący Solidarności Państwowej Straży Pożarnej miasta Jaworzno Robert Patyk. Wiązankę pod pomnikiem złożyła delegacja NSZZ Solidarność ZG Sobieski, a także przedstawiciele TAURON Wydobycie S.A. Kwiaty złożyli również przedstawiciele Solidarności z innych zakładów pracy.     

Jaworznicka Solidarność znana jest z przywiązania do świąt patriotycznych, w których zawsze licznie bierze udział. Należy zaznaczyć, że w wielu jaworznickich firmach działają KZ NSZZ Solidarność.

Zdjęcia z uroczystości tutaj >>>

Zdjęcia ALEX

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.