Ilość wyświetleń: 352

Świąteczne spotkanie Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno

W poniedziałkowe popołudnie 19 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno.

 

W poniedziałkowe popołudnie 19 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno.

Przybyłych członków NSZZ Solidarność z poszczególnych Komisji Zakładowych jaworznickich zakładów pracy przywitał Przewodniczący Waldemar Sopata składając wszystkim przybyłym życzenia świąteczne, następnie Przewodniczący oddał głos ks. Prałatowi Eugeniuszowi Cebulskiemu prosząc o błogosławieństwo i krótką modlitwę.

 Sekcja Terenowa NSZZ Solidarność miasta Jaworzno składa się z Komisji Zakładowych Solidarności z jaworznickich zakładów pracy. Ma ona za zadanie reprezentować interesy związku na szczeblu lokalnego samorządu.

Od lat przedstawiciele poszczególnych Komisji Zakładowych Solidarności z Jaworzna spotykają się na tradycyjnym opłatku przedświątecznym, na które zapraszany jest proboszcz jaworznickiej Kolegiaty św. Wojciecha i św. Katarzyny ks. Prałat Eugeniusz Cebulski.  Spotkania takie służą zacieśnianiu współpracy oraz pozwalają na bliższe poznanie poszczególnych przedstawicieli NSZZ Solidarność z miasta Jaworzno.

 

Zdjęcia tutaj>>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.