Ilość wyświetleń: 319

Sukces akcji krwiodawczej

W piątek 18 marca na parkingu szybu Piłsudski odbyła się kolejna akcja krwiodawcza zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

W piątek 18 marca na parkingu szybu Piłsudski odbyła się kolejna akcja krwiodawcza zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

Jak zwykle cieszyła się ona wielkim zainteresowaniem. W piątkowej zbiórce krwi wzięło udział 58 honorowych krwiodawców, oddali oni ponad 25 litrów tego drogocennego płynu.

Od początku istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski tj. od 2012 r. w akcjach krwiodawczych krew oddało 2318 osób, a Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach wzbogaciło się o ponad 1036 litrów tego niepowtarzalnego leku.

Dziękujemy dyrekcji ZG Sobieski za zgodę na przeprowadzenie akcji na parkingu przy szybie Piłsudski. Dziękujemy również służbom ochrony za zabezpieczenie miejsca dla autokaru do poboru krwi. Szczególne podziękowania kierujemy do krwiodawców, którzy jak zwykle nie zawiedli.  

Zapraszamy na kolejne zbiórki krwi organizowane przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski. Najbliższa już w kwietniu.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.