Ilość wyświetleń: 316

„Solidarność” oburzona projektem o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

„Solidarność” z oburzeniem przyjęła informację o poselskiej inicjatywie zmiany ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Inicjatywa ma w głównej mierze przynieść wysoki wzrost uposażeń wysokich funkcjonariuszy rządowych i parlamentarnych.

 

„Solidarność” z oburzeniem przyjęła informację o poselskiej inicjatywie zmiany ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Inicjatywa ma w głównej mierze przynieść wysoki wzrost uposażeń wysokich funkcjonariuszy rządowych i parlamentarnych.

 

Prezydium KK rozumie potrzebę uregulowania kwestii uposażenia małżonki obecnie sprawującego urząd Prezydenta jak i małżonek byłych Prezydentów oraz wprowadzenia mechanizmów stymulujących wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych w oparciu o przesłanki sytuacji gospodarczej, poziomu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, wysokości minimalnego wynagrodzenia czy sytuacji społecznej

 

Jednak nie do zaakceptowania jest tak wysoki wzrost wynagrodzeń dla osób objętych działaniem ustawy. Tym bardziej, że siódmy rok z rzędu zamrożony jest wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej. Jakby tego było mało, projekt został skierowany przez Marszałka Sejmu do pierwszego czytania z pominięciem konsultacji społecznych.

 

 „Solidarność” domaga się odmrożenia wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz objęcie wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej wzrostem wynagrodzeń w nie mniejszym wymiarze niż to określiły trzy reprezentatywne centrale związków zawodowych w stanowisku z dnia 18.05.2016 roku (TUTAJ). Jednocześnie Związek oczekuje wstrzymania prac legislacyjnych i skierowania projektu do konsultacji społecznych.

 

red

Źródło strona KK NSZZ Solidarność.