Ilość wyświetleń: 345

Przedświąteczna pomoc od NSZZ Solidarność miasta Jaworzno

Jak co roku przedstawiciele Terenowej Sekcji NSZZ Solidarność w Jaworznie zorganizowali świąteczną pomoc dla potrzebujących. Po raz 12 członkowie Solidarność zorganizowali akcję obdarowania, tych, którzy z różnych względów nie mogą pozwolić sobie na godne obchodzenie świąt Bożego Narodzenia.

 

Jak co roku przedstawiciele Terenowej Sekcji NSZZ Solidarność w Jaworznie zorganizowali świąteczną pomoc dla potrzebujących. Po raz 12 członkowie Solidarność zorganizowali akcję obdarowania, tych, którzy z różnych względów nie mogą pozwolić sobie na godne obchodzenie świąt Bożego Narodzenia.

Dzięki współpracy Solidarności z Jaworznickim Klubem Inteligencji Katolickiej z parafią św. Brata Alberta w jaworznickich Pieczyskach, wspólnotą Betlejem, a także z parafią pw. Matki Bożej Królowej Polski pomoc może trafić do najbardziej potrzebujących.

Już od poniedziałku 12 grudnia członkowie Solidarności zatrudnieni w różnych jaworznickich zakładach pracy rozwozili podarunki.

Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie prowadzi Świetlicę pod Kolegiata, którą kieruje Prezes klubu Pan Czesław Brandys. Zadaniem świetlicy jest objęcie wszechstronnym wsparciem dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach i niewydolnych wychowawczo.

W parafii św. Brata Alberta na Pieczyskach ks. Proboszcz Mariusz Lizończyk pomógł dotrzeć do rodzin, które najbardziej potrzebują przedświątecznego wsparcia. W parafii ks. Lizończyka zlikwidowano wiele miejsc pracy, kilka lat temu Hutę Szkła w Szczakowej, sytuacja wielu rodzin na Pieczyskach jest nie do pozazdroszczenia. Dzięki takim ludziom jak ks. Mariusz mogą oni żyć w godny sposób.   

Wspólnota Betlejem skupia bezdomnych, uzależnionych, samotnych i chorych. Mieszkańcy domu, wraz z przyjaciółmi i wolontariuszami, podejmują trud walki o lepsze i godne życie oraz otwierają się na potrzeby innych.

Dary od Solidarności trafiły również do potrzebujących z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski na Sobieskim. Tam również dzięki proboszczowi tej parafii ks. Jarosławowi Ciszek Solidarność mogła dotrzeć do rodzin, które potrzebują wsparcia.  

Cała akcja nie mogłaby się odbyć bez sponsorów. Duże wsparcie wniosły Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność zrzeszone w Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno. Nie bez znaczenia w całej akcji były też Zakłady Pracy oraz prywatni ofiarodawcy z terenu Jaworzna. Wszystkim za dar serca serdeczne Bóg Zapłać.

 

Zdjęcia z akcji tutaj >>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.