Ilość wyświetleń: 315

Premier Beata Szydło wśród górników w Jaworznie

Już od wczesnych godzin, związkowcy z NSZZ Solidarność ZG Sobieski od złożenie kwiatów przy wizerunkach św. Barbary przy SKOK Jaworzno, na szybie Sobieski oraz na cechowni szybu Piłsudski rozpoczęli obchody Barbórkowe w Jaworznie.

 

Już od wczesnych godzin, związkowcy z NSZZ Solidarność ZG Sobieski od złożenie kwiatów przy wizerunkach św. Barbary przy SKOK Jaworzno, na szybie Sobieski oraz na cechowni szybu Piłsudski rozpoczęli obchody Barbórkowe w Jaworznie.

Punktualnie o godzinie 9 na cechowni szybu Piłsudski rozpoczęła się uroczysta msza św. w intencji górników i ich rodzin. Na mszę do cechowni ZG Sobieski przybyli górnicy z rodzinami, władze zakładu, radni Rady Miejskiej.

Miejsce wokół ołtarzy zajęły poczty sztandarowe Organizacji Związkowych oraz zaprzyjaźnionych zakładów pracy z Jaworzna. Homilia miała charakter zarówno dziękczynny, wobec łask, jakie Bóg zsyła na pracujących pod ziemią, jak i pokorny, szanujący moc natury i opatrzności, która czuwając, niestety czasem dopuszcza do tragicznych wydarzeń, w których giną górnicy, ojcowie rodzin, mężowie, pozostawiając po sobie smutek i pustkę. Szacunek, jaki należy się górnikom jest bezsprzeczny, jednak samo Oni winni są pokorę przed naturą, przed Bogiem i spoczywa na nich wielka odpowiedzialność w pracy dla Ojczyzny i dla całego społeczeństwa.

W samo południe rozpoczęła się akademia z udziałem Premier Rządu Rzeczypospolitej, Panią Beatą Szydło.

Niemal dwugodzinne spotkanie miało wyjątkowo uroczysty charakter. Na wstępie wszystkich gości i uczestników akademii przywitał Prezes Zarządu TAURON Wydobycie Zdzisław Filip, po krótkim przemówieniu głos zabrała Pani Premier.

Szefowa Rządu Pani Beata Szydło, niestrudzenie przypomina, że zmiany, które dokonują się w Polsce nie omijają również górnictwa, które przez ostatnie lata zostało wyjątkowo zaniedbane. Reformy są trudne, ale nieuniknione.

Polska węglowi zawdzięcza w dużym stopniu rozwój i to jest przyczynkiem do działań w jak najlepszy sposób chroniących miejsca pracy.

Przemówienie miało bardzo mocny charakter, niepozostawiający wątpliwości, co do stanu tej gałęzi gospodarki, ale i jej potencjału i wielkiej odpowiedzialności, jaka stoi zarówno przez decydentami, jak i szeregowymi pracownikami.

Nie zabrakło czci oddanej górnikom, którzy zginęli na szychcie, zarówno tym, którzy odeszli kilka dni temu, jak i wszystkim, którzy kiedykolwiek stracili życie podczas pełnienia obowiązków pod ziemią.

Po przemówieniu szefowej Rządu głos zabrał Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A. Pan Filip Grzegorczyk, w swym przemówieniu przypomniał o inwestycjach, jakie czyni TAURON w swe kopalnie oraz zapewnił o przyszłych ważnych tj. budowa szybu Grzegorz w Jaworznie, pogłębienie szybu w ZG Janina oraz o potrzebnych inwestycjach w ZG Brzeszcze.  

Po przemówieniu Pani Premier odbyły się uroczystości udekorowania wyróżniających się górników odznaczeniami.

Jednym z punktów programu było wręczenie górnikom szpad.

To symbol przynależności do Braci gwarków.

 

Zdjęcia z Barbórki tutaj>>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.