Ilość wyświetleń: 332

Górniczy Zespół Trójstronny obradował w Warszawie

W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze po ubiegłorocznych wyborach zebranie Trójstronnego Zespołu Branżowego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Przedstawiciele strony związkowej, rządu i pracodawców dyskutowali na temat bieżącej sytuacji sektora wydobywczego. Obradom współprzewodniczył minister energii Krzysztof Tchórzewski.

W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze po ubiegłorocznych wyborach zebranie Trójstronnego Zespołu Branżowego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Przedstawiciele strony związkowej, rządu i pracodawców dyskutowali na temat bieżącej sytuacji sektora wydobywczego. Obradom współprzewodniczył minister energii Krzysztof Tchórzewski.

– Minister Tchórzewski przedstawił swoją ocenę sytuacji, przedstawiciele strony społecznej prezentowali swoje argumenty. Podtrzymaliśmy nasz postulat dotyczący wycofania przez Zarząd Kompanii Węglowej decyzji o wypowiedzeniu porozumienia z lipca. (…) Minister zapewnił, że w połowie tygodnia poinformuje stronę społeczną o dalszych decyzjach resortu i może wtedy dojść do kolejnego spotkania, już na Śląsku – powiedział przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej SA Bogusław Hutek po zakończeniu spotkania.

Zdaniem przewodniczącego, trudno na razie mówić o zbliżeniu stanowisk. Pewne nadzieje rodzi ministerialna obietnica dotycząca udzielenia informacji między innymi w sprawie kroków, jakie zamierza podjąć resort i Zarząd KW, aby doprowadzić do powołania Polskiej Grupy Górniczej („nowej Kompanii Węglowej”), czego oczekują kompanijne centrale związkowe.

Napięta sytuacja w największej polskiej spółce węglowej utrzymuje się od 26 stycznia, gdy Zarząd KW zaproponował podział należnej górnikom „czternastej pensji” na trzy raty: pierwszą (25 procent świadczenia) pracownicy mieliby otrzymać 15 lutego, drugą (50 proc. świadczenia) – 30 czerwca, a trzecią (25 proc. świadczenia) – 30 września. Strona społeczna odrzuciła sprzeczne z obowiązującymi porozumieniami rozwiązanie, żądając terminowej wypłaty pieniędzy – do 15 lutego.

Jeszcze większą nerwowość załóg wywołała podjęta przez Zarząd dwa dni później decyzja o wypowiedzeniu zawartego 17 lipca ubiegłego roku porozumienia ze związkami zawodowymi. Gwarantowało ono przejście pracowników do tak zwanej „nowej” Kompanii Węglowej (Polskiej Grupy Górniczej) na podstawie artykułu 23.1 Kodeksu pracy – a więc z zachowaniem dotychczasowych warunków zatrudnienia przez dwanaście miesięcy.

W międzyczasie związkowcy mogli się zapoznać z założeniami do tegorocznego Planu Techniczno-Ekonomicznego KW SA. Ocenili, że zawarte tam zapisy dotyczące poziomu zatrudnienia oraz kosztów pracy są nie do zaakceptowania.

Dwie rundy rozmów przedstawicieli trzynastu kompanijnych central związkowych i Zarządu Spółki z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego nie przyniosły rozstrzygnięć. Pracodawca podtrzymał decyzję o wypowiedzeniu lipcowego porozumienia.

9 lutego w kopalniach i zakładach należących do Kompanii przeprowadzone zostaną masówki informacyjne dla załóg.

Źródło oficjalna strona Solidarności Górnicze.