Ilość wyświetleń: 290

Związkowcy z „S”: Uporządkować konkurencję na rynku węgla!

O uporządkowanie zasad wewnętrznej konkurencji między podmiotami działającymi w górnictwie zaapelowali przewodniczący czterech regionów związkowych NSZZ „Solidarność”, kierując specjalne pismo na ręce pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka.

O uporządkowanie zasad wewnętrznej konkurencji między podmiotami działającymi w górnictwie zaapelowali przewodniczący czterech regionów związkowych NSZZ „Solidarność”, kierując specjalne pismo na ręce pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka.

Przewodniczący „S” z regionów, w których znajdują się kopalnie węgla kamiennego – Marek Bogusz (Region Podbeskidzie), Wojciech Grzeszek (Region Małopolska), Dominik Kolorz (Region Śląsko-Dąbrowski) i Marek Król (Region Środkowowschodni) – zwrócili uwagę, że to rząd, jako właściciel spółek węglowych, ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za polskie górnictwo oraz perspektywy jego dalszego funkcjonowania.

Związkowcy wskazali, że od powodzenia trwającego procesu głębokiej restrukturyzacji branży zależy nie tylko przyszłość górnictwa, energetyki i wielu innych gałęzi gospodarki, ale również bezpieczeństwo energetyczne Polski, dlatego wezwali ministra do podjęcia natychmiastowych działań, które pozwoliłyby ustabilizować rozchwianą sytuację na rynku węgla.

Ich zdaniem, uzdrowienie sytuacji mogłyby przynieść dwa posunięcia rządu: po pierwsze – zahamowanie nadmiernego „i nie zawsze przebiegającego według zdrowych zasad rynkowych” importu węgla do Polski, zwłaszcza zza wschodniej granicy, a w dalszej kolejności – obniżenie stawki podatku akcyzowego za energię elektryczną dla przedsiębiorstw energochłonnych, co przyniosłoby znaczącą poprawę kondycji sektora wydobywczego oraz zwiększenie konkurencyjności polskiego węgla na rynkach europejskich i światowych.

Autorzy pisma skierowanego do pełnomocnika odpowiedzialnego za restrukturyzację sektora przypomnieli o stanowisku „Solidarności”, która od lat krytykuje wysokie opodatkowanie energii, co w połączeniu ze skrajnie niekorzystnymi dla Polski zapisami unijnej polityki klimatyczno-energetycznej jest – według Związku – jedną z największych barier rozwojowych polskiej gospodarki i jedną z głównych przyczyn głębokiego kryzysu wielu gałęzi polskiego przemysłu, w tym również polskiego górnictwa.

– Mamy świadomość, że wdrożone działania naprawcze sektora górniczego są procesem niezwykle trudnym i złożonym, wymagającym z jednej strony zdecydowania, a z drugiej szczególnej ostrożności i elastyczności, uzależnionej od aktualnej sytuacji ekonomicznej poszczególnych podmiotów w branży. Niemniej zasadniczym celem jest uzdrowienie sytuacji w całym sektorze, dlatego apelujemy, aby w ramach poszczególnych działań naprawczych tego celu nie tracić z oczu, dbać o to, aby był on prowadzony w sposób zrównoważony, wykorzystując m.in. proponowane wyżej instrumenty – napisali w zakończeniu przewodniczący zarządów regionów.

Pełną treść apelu publikujemy poniżej.

* * *

21.05.2015 roku

Szanowny Pan

WOJCIECH KOWALCZYK

Pełnomocnik Rządu

ds. Restrukturyzacji Górnictwa

Węgla Kamiennego

Szanowny Panie Ministrze,

Polskie spółki węglowe przechodzą obecnie proces głębokiej restrukturyzacji. Przebiega ona w wyjątkowo niesprzyjających warunkach zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Od powodzenia tego niezwykle trudnego procesu zależy nie tylko przyszłość górnictwa, energetyki i wielu innych gałęzi gospodarki, ale również bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Dlatego też z całą mocą apelujemy do Pana o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu uporządkowanie zasad wewnętrznej konkurencji między podmiotami działającymi w branży, tak aby ustabilizować rozchwianą sytuację na rynku węgla.

W naszej ocenie pierwszym krokiem do uzdrowienia sytuacji w tym zakresie powinno być zahamowanie nadmiernego i nie zawsze przebiegającego według zdrowych zasad rynkowych importu węgla do naszego kraju, zwłaszcza zza wschodniej granicy. Kolejnym działaniem stabilizującym, które jednocześnie wpłynęłoby na znaczącą poprawę kondycji sektora wydobywczego oraz zwiększenie konkurencyjności polskiego węgla na rynkach europejskich i światowych, powinno być obniżenie stawki podatku akcyzowego za energię elektryczną dla przedsiębiorstw energochłonnych. Solidarność od wielu lat wskazuje, że opodatkowanie energii, które w naszym kraju jest znacznie wyższe niż w zdecydowanej większości krajów europejskich w połączeniu ze skrajnie niekorzystnymi dla polski zapisami unijnej polityki klimatyczno-energetycznej jest jedną z największych barier rozwojowych polskiej gospodarki i jedną z głównych przyczyn głębokiego kryzysu wielu gałęzi polskiego przemysłu, w tym również polskiego górnictwa.

Szanowny Panie Ministrze, rząd RP jako właściciel spółek węglowych ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za polskie górnictwo oraz perspektywy jego dalszego funkcjonowania. Od decyzji lub zaniechań strony rządowej w ogromnej mierze zależy sytuacja na krajowym rynku energetycznym oraz reguły współistnienia na tym rynku zarówno podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, jak i przedsiębiorstw prywatnych. Spółki i zakłady górnicze działające w naszych regionach dają dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Od tego jak funkcjonują zależy byt wielu innych przedsiębiorstw z innych branż. Mamy świadomość, że wdrożone działania naprawcze sektora górniczego są procesem niezwykle trudnym i złożonym, wymagającym z jednej strony zdecydowania, a z drugiej szczególnej ostrożności i elastyczności, uzależnionej od aktualnej sytuacji ekonomicznej poszczególnych podmiotów w branży. Niemniej zasadniczym celem jest uzdrowienie sytuacji w całym sektorze, dlatego apelujemy, aby w ramach poszczególnych działań naprawczych tego celu nie tracić z oczu, dbać o to, aby był on prowadzony w sposób zrównoważony, wykorzystując m.in. proponowane wyżej instrumenty.

Źródło oficjalna strona Solidarności Górniczej.