Ilość wyświetleń: 310

XXXIII Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

– Po raz 33. przybywamy do Częstochowy na Jasną Górę, aby pokłonić się Królowej Polski. To dla nas bardzo ważne wydarzenie, a tak właściwie najważniejsze, bo modlimy się tutaj nie tylko o godną pracę, ale modlimy się również za tych wszystkich, którzy tej pracy nie mają – mówił do pielgrzymów na Jasnej Górze Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności”.

– Po raz 33. przybywamy do Częstochowy na Jasną Górę, aby pokłonić się Królowej Polski. To dla nas bardzo ważne wydarzenie, a tak właściwie najważniejsze, bo modlimy się tutaj nie tylko o godną pracę, ale modlimy się również za tych wszystkich, którzy tej pracy nie mają – mówił do pielgrzymów na Jasnej Górze Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności”.

Jak co roku, w dwudniowej Pielgrzymce Ludzi Pracy uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski. Wśród, których nie mogło zabraknąć związkowców z Zakładu Górniczego Sobieski.

Podczas swojego wystąpienia lider Związku przypomniał 31. pielgrzymkę. – Była dla nas szczególna, bo przybyliśmy na nią prosto z demonstracji w Warszawie, na której mocno akcentowaliśmy słowa „Dość Lekceważenia Społeczeństwa”. Od lat mamy na sztandarach słowa dotyczące podmiotowości ludzkiej pracy, godności ludzkiej pracy, standardów pracy, z którymi dzisiaj jest w Polsce tyle problemów. Dlatego pielgrzymka dwa lata temu była dla nas bardzo duże znaczenie, bo przypomniała nam, jak ważna jest solidarność, zarówno ta pisana przez małe, jak i duże „S”. Przewodniczący podkreślił, że Związek będzie konsekwentny w walce z umowami śmieciowymi, z ubóstwem wśród dzieci i wśród osób pracujących. – Nasza konsekwencja powoli przynosi owoce. Przypomnę nasze wygrane skargi w Trybunale Konstytucyjnym. To nasza determinacja doprowadziła do tego, że niepełnosprawni mają lepsze warunki pracy. Mogą oni pracować mniej godzin niż to co niedawno zgotował im rząd – mówił Duda.

– „Solidarność” będzie głośno mówić na temat najważniejszych spraw społecznych – mówił przewodniczący KK –  Jesteśmy wyznacznikiem tego, co dzieje się w naszym kraju i będziemy się wypowiadać na bardzo ważne sprawy dotyczące pracowników i spraw społeczno-gospodarczych, chociaż Związkowi i Kościołowi odmawia się tego. Ale my od tego jesteśmy, bo co roku na tej pielgrzymce powtarzamy słowa Ojca Świętego, Jana Pawła II: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a Wy, ludzie Solidarności macie być z górnikami, pielęgniarkami, robotnikami i wszystkimi innymi branżami, którzy potrzebują Waszej pomocy”.

Lider Związku zapowiedział, że „Solidarność” rozpoczyna kampanię „Sprawdzam polityka”. – Tam dowiecie się prawdy, co poszczególni politycy robili w ciągu ostatnich czterech, a nawet ośmiu lat, jak zachowywali się w bardzo ważnych sprawach społecznych dla pracowników i społeczeństwa. I to powinien być wyznacznik, czy zagłosujemy na tą czy inną osobę – zapowiedział przewodniczący.

Pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę zapoczątkował błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, patron „Solidarności”. Pierwsza odbyła się we wrześniu 1983 dla robotników Huty Warszawa. Rok później do Częstochowy pielgrzymowali już pracownicy z całej Polski.

hd

Źródło strona KK NSZZ Solidarność.