Ilość wyświetleń: 389

Świąteczna pomoc od jaworznickiej Solidarności

Święta Bożego Narodzenia to czas radości. W tych świątecznych dniach gromadzimy się przy wspólnym stole z rodziną, aby uczcić narodzenie dzieciątka Jezus.

 

Święta Bożego Narodzenia to czas radości. W tych świątecznych dniach gromadzimy się przy wspólnym stole z rodziną, aby uczcić narodzenie dzieciątka Jezus.

Niestety wciąż jest wiele osób, które nie mogą sobie pozwolić na zorganizowanie godnych świąt Bożego Narodzenia dla swych rodzin. Dlatego już po raz 11 NSZZ Solidarność miasta Jaworzno zorganizowała świąteczne wsparcie dla potrzebujących.

Dzięki współpracy Solidarności z Jaworznickim Klubem Inteligencji Katolickiej z parafią św. Brata Alberta w jaworznickich Pieczyskach, wspólnotą Betlejem, a także z parafią pw. Matki Bożej Królowej Polski pomoc może trafić do najbardziej potrzebujących.

Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie prowadzi Świetlicę pod Kolegiata, którą kieruje Prezes klubu Pan Czesław Brandys. Zadaniem świetlicy jest objęcie wszechstronnym wsparciem dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach i niewydolnych wychowawczo.

W parafii św. Brata Alberta na Pieczyskach ks. Proboszcz Mariusz Lizończyk pomógł przedstawicielom jaworznickiej Solidarności dotrzeć do rodzin, które potrzebują wsparcia. W parafii ks. Lizończyka jest trudna sytuacja. Jest tam duże bezrobocie. Zlikwidowano wiele miejsc pracy, kilka lat temu Hutę Szkła w Szczakowej, co jeszcze bardziej utrudniło życie parafianom św. Brata Alberta.

Wspólnota Betlejem to środowisko skupione wokół Domu „Betlejem”, w którym przebywają osoby „po przejściach” – bezdomni, uzależnieni, samotni i chorzy. Mieszkańcy domu, wraz z przyjaciółmi i wolontariuszami, podejmują trud walki o lepsze i godne życie oraz otwierają się na potrzeby innych.

Dary od Solidarności trafiły również do potrzebujących z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski na Sobieskim. Tam również dzięki proboszczowi tej parafii ks. Jarosławowi Ciszek mogliśmy dotrzeć do rodzin, które potrzebują wsparcia.

Organizowana pomoc to paczki z produktami żywnościowymi oraz ze słodyczami.

Cała akcja nie mogłaby się odbyć bez sponsorów. Duże wsparcie wniosły Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność zrzeszone w Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno. Nie bez znaczenia w całej akcji były też Zakłady Pracy oraz prywatni ofiarodawcy z terenu Jaworzna. Wszystkim za dar serca serdeczne Bóg Zapłać. 

Zdjęcia z wizyty >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność.