Ilość wyświetleń: 317

Sukces kolejne akcji krwiodawczej

W piątek 13 marca na parkingu szybu Piłsudski w ZG Sobieski odbyła się kolejna zbiórka krwi przeprowadzona wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

W piątek 13 marca na parkingu szybu Piłsudski w ZG Sobieski odbyła się kolejna zbiórka krwi przeprowadzona wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

Podczas piątkowej akcji Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic wzbogaciło się o ponad 28 litrów krwi, którą oddało 63 krwiodawców.

We wszystkich akcjach przeprowadzanych od trzech lat oddano w sumie 751 litrów krwi a w zbiórkach tych krew oddało 1680 osób.

Akcje krwiodawcze przeprowadzane na kopalnianym parkingu przy ul. Krakowskiej zaliczają się do największych w Jaworznie. Jesteśmy cenieni za skuteczność i dobrą organizację.

Nie uzyskalibyśmy takich wyników bez życzliwości ze strony dyrekcji ZG Sobieski za udostępnienie parkingu dla autokaru do poboru krwi. Dziękujemy również służbom ochrony za zabezpieczenie tego miejsca. Najbardziej jednak dziękujemy krwiodawcom, którzy jak zwykle nie zawiedli i licznie wstawili się na nasz apel.

Zapraszamy na kolejne akcje krwiodawcze, najbliższa odbędzie się już 24 kwietnia.   

 

Dział informacji KZ NSZZ SOlidarność ZG Sobieski.