Ilość wyświetleń: 318

Spór zbiorowy w TAURON Wydobycie S.A.

Rozpoczął się spór zbiorowy pomiędzy NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A., ZZG w Polsce oraz ZZ Kadra a zarządem TAURON Wydobycie S.A. Spór toczy się o rozliczenie funduszu płac za 2014 r. Zarząd jednostronnie zmienił zasadę, która obowiązywała od kilkunastu lat, nie uzgadniając ze stroną związkową o zmianie sposobu rozliczania funduszu płac co spowodowało że każdemu pracownikowi zostało  uszczuplone roczne wynagrodzenie.

Rozpoczął się spór zbiorowy pomiędzy NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A., ZZG w Polsce oraz ZZ Kadra a zarządem TAURON Wydobycie S.A. Spór toczy się o rozliczenie funduszu płac za 2014 r. Zarząd jednostronnie zmienił zasadę, która obowiązywała od kilkunastu lat, nie uzgadniając ze stroną związkową o zmianie sposobu rozliczania funduszu płac co spowodowało że każdemu pracownikowi zostało  uszczuplone roczne wynagrodzenie.

 

Po trzech spotkaniach strony zbliżyły się w kilku kwestiach jednak podstawowego żądania zarząd nie spełnił. W wyniku rokowań strony podpisały protokół rozbieżności.  

Strony uzgodniły termin złożenia wniosku do Ministra Pracy celem wskazania mediatora. Kolejne spotkanie odbędzie się w obecności wskazanego mediatora, który będzie miał za zadanie doprowadzić do zażegnania sporu.

Jednym z elementów który został uzgodniony było zasilenie kart przedpłaconych, które posiadają pracownicy TAURON Wydobycie S.A.

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG SObieski.