Ilość wyświetleń: 305

„S” oczekuje przywrócenia uzgodnionych zapisów dot. dialogu społecznego

Projekt „o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego” jest wynikiem wspólnych uzgodnień podjętych przez reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców oraz stronę rządową, podpisanych 21 marca br. w Dobieszkowie. Prezydium KK podjęło decyzję w sprawie projektu ustawy, w którym podkreśla, że oczekuje przywrócenia wspólnie uzgodnionych zapisów.

Projekt „o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego” jest wynikiem wspólnych uzgodnień podjętych przez reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców oraz stronę rządową, podpisanych 21 marca br. w Dobieszkowie. Prezydium KK podjęło decyzję w sprawie projektu ustawy, w którym podkreśla, że oczekuje przywrócenia wspólnie uzgodnionych zapisów.

 „Solidarność” zwraca uwagę, że projekt jest wynikiem wspólnych uzgodnień reprezentatywnych organizacji związkowych, reprezentatywnych organizacji pracodawców i strony rządowej, podpisanych 21 marca br. w Dobieszkowie.

Co prawda Związek oczekiwał większej autonomii organizacyjnej i finansowej Rady Dialogu, większych jej kompetencji i utworzenia instytucji Rzecznika Dialogu Społecznego, ostatecznie jednak Komisja Krajowa zarekomendowała przyjęcie wynegocjowanych rozwiązań.

W związku z powyższym prezydium KK nie wyraża zgody na wprowadzanie w projekcie zmian dotyczących kształtowania planu finansowego Rady Dialogu Społecznego oraz Biura Rady i oczekuje przywrócenia poprzednich zapisów, uzgodnionych w Dobieszkowie.

hd

Źródło strona KK NSZZ Solidarność.