Ilość wyświetleń: 297

Ruszyły prace nad strategią

W siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie Rady górniczej „Solidarności” z politykami Prawa i Sprawiedliwości (PiS). Jego uczestnicy zainaugurowali prace nad strategią rozwoju polskiego górnictwa dla przyszłego rządu. O tym, że strategia zostanie opracowana przy udziale związkowców, zdecydowano tydzień temu, podczas spotkania szefów górniczych komisji zakładowych „Solidarności” z kandydatką PiS na premiera i posłanką tej partii panią Beatą Szydło.

W siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie Rady górniczej „Solidarności” z politykami Prawa i Sprawiedliwości (PiS). Jego uczestnicy zainaugurowali prace nad strategią rozwoju polskiego górnictwa dla przyszłego rządu. O tym, że strategia zostanie opracowana przy udziale związkowców, zdecydowano tydzień temu, podczas spotkania szefów górniczych komisji zakładowych „Solidarności” z kandydatką PiS na premiera i posłanką tej partii panią Beatą Szydło.

Podczas poniedziałkowych rozmów kandydatkę PiS na premiera reprezentował wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości poseł Grzegorz Tobiszowski. Towarzyszyło mu dwoje parlamentarzystów największej partii opozycyjnej – pani senator Izabela Kloc i poseł Grzegorz Matusiak – oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Zdzisław Filip.

Ustalono, że merytoryczne prace nad poszczególnymi elementami strategii prowadzone będą w ramach zespołów tematycznych, które zajmą się problemami takimi jak możliwość skutecznego przeciwstawienia się restrykcyjnym zapisom unijnego Pakietu Klimatycznego, możliwość współpracy sektora górniczego z branżą energetyczną, prowadzenie korzystnej dla państwa polityki przyznawania koncesji podmiotom ubiegającym się o możliwość prowadzenia eksploatacji węgla i budowa sprawnego systemu sprzedaży węgla.

Do współpracy zostaną zaproszeni eksperci.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, we wrześniu zespoły przedstawią konkretne rozwiązania, jakie należałoby podjąć dla dobra polskiego sektora wydobywczego.

Oprócz spraw związanych z pracami nad strategią, uczestnicy spotkania omówili bieżącą sytuację poszczególnych spółek węglowych i całej branży.

Związkowcy wskazywali na konieczność wyeliminowania zjawiska nadmiernie wysokich zarobków członków zarządów państwowych spółek węglowych – zwłaszcza w sytuacji, gdy firmy te przeżywają trudności wynikające z nieudolnego zarządzania na przestrzeni ostatnich lat. Zwracali uwagę, że wprowadzane plany oszczędnościowe dotykają jedynie pracowników kopalń, choć ci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za złe wyniki ekonomiczne spółek węglowych.

Strona społeczna zwróciła się do polityków PiS o przedstawienie stanowiska tej partii w sprawie polskiego „miksu energetycznego” (proporcji pomiędzy poszczególnymi źródłami energii w gospodarce narodowej).

Dyskutowano również m.in. o działaniach, które pozwoliłyby zmniejszyć szkodliwy wpływ restrykcyjnych zapisów Pakietu Klimatycznego na polską gospodarkę, o konsekwencjach przyznawania koncesji na eksploatację węgla podmiotom zagranicznym, które mogą prowadzić interesy w sposób sprzeczny z polską racją stanu i o efektywności obecnej struktury organizacyjnej górnictwa w Polsce.

Źródło oficjalna strona Solidarności Górniczej.