Ilość wyświetleń: 342

Prezydium KK wybrało skład zespołów problemowych RDS

Obradujące w Gdańsku Prezydium KK NSZZ „Solidarność” wybrało swoich przedstawicieli do zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego.

Działając na wniosek członka Prezydium Henryka Nakoniecznego Prezydium KK postanowiło powołać następujących przedstawicieli NSZZ „Solidarność” do niżej wskazanych zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego:

Obradujące w Gdańsku Prezydium KK NSZZ „Solidarność” wybrało swoich przedstawicieli do zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego.

Działając na wniosek członka Prezydium Henryka Nakoniecznego Prezydium KK postanowiło powołać następujących przedstawicieli NSZZ „Solidarność” do niżej wskazanych zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego:

1.    Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy:

Jarosław Lange – członek zespołu
Radosław Mechliński – członek zespołu
Katarzyna Zimmer-Drabczyk – ekspert zespołu,

2.    Zespół problemowy ds. prawa pracy:

Andrzej Kuchta – członek zespołu
Sławomir Adamczyk – członek zespołu
Magdalena Rycak – ekspert zespołu,

3.    Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego:

 Wojciech Ilnicki – członek zespołu
 Waldemar Sopata – członek zespołu
 Barbara Surdykowska – ekspert zespołu,

4.    Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych:

 Bogdan Kubiak – członek zespołu
Henryk Nakonieczny – członek zespołu
 Barbara Surdykowska – ekspert zespołu,

5.    Zespół problemowy ds. usług publicznych:

Jerzy Wielgus – członek zespołu
Sebastian Zieliński – członek zespołu
Sylwia Szczepańska – ekspert zespołu,

6.    Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych:

Leszek Walczak – członek zespołu
Katarzyna Zimmer-Drabczyk. – członek zespołu
Marzena Podolska-Bojahr – ekspert zespołu,

7.    Zespół problemowy ds. międzynarodowych:

Krzysztof Gliksman – członek zespołu
Ewa Podgórska-Rakiel – członek zespołu,
Anna Wolańska – ekspert zespołu,

8.    Zespół problemowy ds. funduszy europejskich:

 Elżbieta Wielg – członek zespołu.
 Izabela Żmojda – członek zespołu,

9.    Zespół doraźny ds. zamówień publicznych:

Sylwia Szczepańska – członek zespołu,
Andrzej Tracz – członek zespołu.

Rada Dialogu Społecznego to forum współpracy partnerów społecznych (czyli związków zawodowych i pracodawców) z rządem, z udziałem przedstawiciela Prezydenta RP. Rada zastąpiła Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Prace nad ustawą o Radzie Dialogu zainicjował NSZZ „Solidarność”. Końcowy efekt to dokument wypracowany dzięki współpracy związków zawodowych ze stroną pracodawców, a później z rządem. Nowa Rada w odróżnieniu od komisji ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa.

W Radzie po ośmiu członków mają „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a po sześciu cztery organizacje pracodawców – Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Prezydent ma swojego przedstawiciela z głosem doradczym, podobnie jak prezesi NBP i GUS.

Posiedzenie RDS zaplanowano na 14.12 o godz. 12.00, wcześniej o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie prezydium RDS. Spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

ap

Źródło strona KK NSZZ Solidarność.