Ilość wyświetleń: 328

Październikowa akcja krwiodawcza za nami

Ponad 24 litry krwi oddali honorowi krwiodawcy podczas październikowej akcji krwiodawczej zorganizowanej wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

Ponad 24 litry krwi oddali honorowi krwiodawcy podczas październikowej akcji krwiodawczej zorganizowanej wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

Zbiórka krwi rozpoczęła się punktualnie o 8 rano, gdy na parkingu przy szybie Piłsudski zaparkował autokar z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. W ten pochmurny piątek 23 października krew oddało 55 osób. Jak zwykle krwiodawcy i tym razem nie zawiedli tak licznie wstawiając się do oddania krwi.

Jak dowiadujemy się ze sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża za 2014 rok w Polsce działało 1.114 Klubów Honorowego Dawstwa Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża zrzeszających 23.551 członków, którzy oddali 138.061,56 litrów krwi, co stanowi prawie 30% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, a wśród nich zorganizowano 3.378 rożnego rodzaju akcji, imprez itp.

Jak dotychczas, choć trwają intensywne prace nie udało się wyprodukować sztucznej krwi, dlatego tak ważne jest pozyskiwanie jej od dawców. Krwi nie można również długo przechowywać, w związku z tym potrzebny jest jej stały „dopływ”. Dlatego tak ważne są takie akcje jak w Jaworznie przed szybem Piłsudski, aby tego niepowtarzalnego leku nie zabrakło do ważnych operacji czy do ratowania ludzkiego życia. 

Akcje Klubu Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski są największymi w Jaworznie, średnio krew oddaje w nich około 60 honorowych dawców. Zdarzało się, że w tych zbiórkach krwi oddawało nawet 90 osób.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy tego dnia postanowili oddać krew. Dziękujemy dyrekcji ZG Sobieski za wyrażenie zgody na przeprowadzenie akcji, oraz udostępnienie miejsca dla autokaru do poboru krwi. Dziękujemy także służbom ochrony za zabezpieczenie miejsca na parkingu przed szybem Piłsudski.

Zapraszamy na kolejne akcje krwiodawcze organizowane wspólnie przez KHDK przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność ZG Sobieski. 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.