Ilość wyświetleń: 258

Krajówka w mieście Kopernika

Wybór nowego prezydenta oraz postęp prac legislacyjnych powołujących Radę Dialogu Społecznego pozwalają mieć nadzieję na powrót do normalności w relacjach z władzą, dlatego Komisja Krajowa zawiesiła trwające od początku roku pogotowie protestacyjne. To jedna z ważniejszych decyzji podjętych podczas obrad Komisji Krajowej, które w dniach 16-17 czerwca odbywały się w Toruniu.

 

Wybór nowego prezydenta oraz postęp prac legislacyjnych powołujących Radę Dialogu Społecznego pozwalają mieć nadzieję na powrót do normalności w relacjach z władzą, dlatego Komisja Krajowa zawiesiła trwające od początku roku pogotowie protestacyjne. To jedna z ważniejszych decyzji podjętych podczas obrad Komisji Krajowej, które w dniach 16-17 czerwca odbywały się w Toruniu.

Minutą ciszy za tragicznie zmarłych w katastrofie w kopalni Wujek górników, których ciała odnaleziono po dwumiesięcznej akcji ratowniczej, rozpoczęła się 16 czerwca obradująca w Toruniu Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Główne tematy dyskusji to sytuacja w poszczególnych branżach i regionach oraz działania związku w najbliższych miesiącach. Członkowie Komisji podjęli również kilka istotnych dla funkcjonowania związku decyzji.

Obrady jak zawsze rozpoczęła modlitwa, którą poprowadził proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku ks. Stanisław Pyzik. Dzień później członkowie Komisji odwiedzili prowadzone przez niego Centrum Edukacji Młodzieży im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

Po nim głos zabrał prezydent Torunia Michał Zalewski, gość pierwszej części spotkania. Przypomniał, że 35 lat temu także w Toruniu aktywnie powstawała „Solidarność”. – Wspomnę choćby Towimor, kolebkę Solidarności w tym regionie – mówił. Prezydent przywołał też honorowych obywateli Torunia: dr Jerzego Wieczorka i prof. Antoniego Stawikowskiego, którzy tworzyli toruńską Solidarność.

Na koniec powiedział – Życzę, aby powinność wobec pracowników była nie tylko wielkim wyzwaniem, ale też wielką radością.

W dalszej części odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowego szefa Sekretariatu Rolnictwa i członka Komisji Krajowej oraz pożegnanie przechodzącego na emeryturę Zbigniewa Kruszyńskiego, wieloletniego kierownika Działu Polityki Społecznej Komisji Krajowej.

Przewodniczący Piotr Duda odczytał również list od prezydenta elekta Andrzeja Dudy, w którym prezydent dziękując za wsparcie po raz kolejny deklarował zamiar realizacji porozumienia zawartego z „Solidarnością”. – To cel w procesie rozwoju naszego państwa, cel do którego będę dążył i który pragnę realizować.

– Drodzy Związkowcy, każdego dnia podejmujecie wiele wyzwań. Pielęgnujecie idee i wartości jakie u swego powstania niosła na sztandarach „Solidarność” – pisał dalej w liście prezydent.

To pierwsze w 35-letniej historii Związku posiedzenie KK w Toruniu.

W obradach biorą udział członkowie Komisji Krajowej przedstawiciele KZ NSZZ Solidarność z ZG Sobieski. Bogdan Biś obecnie zastępca przewodniczącego KK NSZZ Solidarność Piotra Dudy oraz przewodniczący KZ NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

ml

Źródło strona KK NSZZ Solidarność.