Ilość wyświetleń: 253

Krajowa „S” Górnicza – Pilne spotkanie przedstawicieli Rządu oraz MKPS

W związku z niepokojącymi informacjami płynącymi odnośnie tworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej Sekcja Krajowa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” zwraca się do ministra Skarbu Państwa Andrzeja Czerwińskiego oraz Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego ministra Wojciecha Kowalczyka  o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego oraz przedstawicielami rządu będących sygnatariuszami porozumienia zawartego 17 stycznia 2015.

W związku z niepokojącymi informacjami płynącymi odnośnie tworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej Sekcja Krajowa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” zwraca się do ministra Skarbu Państwa Andrzeja Czerwińskiego oraz Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego ministra Wojciecha Kowalczyka  o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego oraz przedstawicielami rządu będących sygnatariuszami porozumienia zawartego 17 stycznia 2015.

Przypomnijmy, 17.01.2015 Przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) i delegacji rządowej – w obecności pani premier Ewy Kopacz – podpisali porozumienie dotyczące zasad restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA (KW). Nie będzie likwidacji kopalń. Nie będzie też odpraw dla pracowników dołowych, bo wszyscy zachowają pracę; takie gwarancje padły. Poniżej przedstawiamy pisma skierowane przez Krajową „S” Górniczą  do Ministerstwa Skarbu Państwa.

Pismo do Ministra Kowalczyka >>>

Pismo do Ministra Skarbu Państwa >>>

Źródło strona Solidarności Górniczej.