Ilość wyświetleń: 355

Inauguracyjne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

14 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego – forum rządu, związków zawodowych i związków pracodawców, które zastąpiło Komisję Trójstronną. – Jestem przekonany, że dialog społeczny ruszy z kopyta, że RDS nie stanie się  forum, na którym będziemy tylko informowani o tym, co ma zamiar robić rząd – powiedział Piotr Duda, szef NSZZ Solidarność i pierwszy przewodniczący Rady.

14 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego – forum rządu, związków zawodowych i związków pracodawców, które zastąpiło Komisję Trójstronną. – Jestem przekonany, że dialog społeczny ruszy z kopyta, że RDS nie stanie się  forum, na którym będziemy tylko informowani o tym, co ma zamiar robić rząd – powiedział Piotr Duda, szef NSZZ Solidarność i pierwszy przewodniczący Rady.

Na posiedzeniu obecna była premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu. Był też były minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Powstanie RDS to także jego zasługa, co było podczas obrad wielokrotnie podkreślane.

Premier Beata Szydło podkreśliła, że za dialog społeczny w Polsce są odpowiedzialne wszystkie  jego strony. Przypomniała, że Polacy czekają na zmiany, a na forum Rady o tych najważniejszych dla obywateli będzie się dyskutować. – Wierzę w to głęboko, że tutaj  będą się wykuwały najlepsze programy i projekty dla polskich przedsiębiorców, polskich pracowników i polskiej gospodarki. Wierzę w to głęboko, że wspólnie trzy strony – strona społeczna, strona pracodawców i strona rządowa – wypracujemy dużo dobrych rozwiązań dla Polek i Polaków – powiedziała premier Szydło.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński deklarował, że w parlamencie znacznie wzrośnie rola konsultacji społecznych.

Pierwszymi merytorycznymi zagadnieniami, o których dyskutowano była ustawa o zamówieniach publicznych i rozporządzenie wydane przez byłego ministra zdrowia, które przyznaje podwyżki tylko niektórym  pielęgniarkom i położnym, a sposób rozdysponowania tych pieniędzy nakazuje konsultować tylko z jednym związkiem zawodowym.

Jednym z powołanych przez Prezydenta Andrzeja Dudę członków Rady Dialogu Społecznego z ramienia NSZZ Solidarność jest Przewodniczący NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie Waldemar Sopata.

źródło:www.solidarnosc.org.pl