Ilość wyświetleń: 324

Dobre miejsca pracy, prawa pracownicze, solidarne społeczeństwo. Trwa Kongres EKZZ

Podczas obrad kierownictwo EKZZ  zaprezentuje trzy filary programu na lata 2015- 2019 oraz przybliży uczestnikom konferencji kolejne punkty manifestu, który zostanie przyjęty ostatniego dnia. I filar: Silna gospodarka dla wszystkich pracowników zaprezentuje w środę 30 września Józef Niemiec, zastępca Sekretarza Generalnego. W panelu: Wysokiej jakości miejsca pracy dla wszystkich weźmie udział Piotr Duda, szef NSZZ „Solidarność”.

Podczas obrad kierownictwo EKZZ  zaprezentuje trzy filary programu na lata 2015- 2019 oraz przybliży uczestnikom konferencji kolejne punkty manifestu, który zostanie przyjęty ostatniego dnia. I filar: Silna gospodarka dla wszystkich pracowników zaprezentuje w środę 30 września Józef Niemiec, zastępca Sekretarza Generalnego. W panelu: Wysokiej jakości miejsca pracy dla wszystkich weźmie udział Piotr Duda, szef NSZZ „Solidarność”.

Tego samego dnia Patrick Itschert omówi II filar: Silniejsze związki dla wartości demokratycznych i demokracji w pracy. III filar: Podstawa ambitnych standardów socjalnych zaprezentuje w czwartek 1 października Veronica Nilsson, sekretarz konfederalny.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (European Trade Union Confederation – ETUC) powstała w 1973 roku i zrzesza obecnie około 60 milionów członków, skupionych w 85 krajowych centralach związkowych zrzeszonych w EKZZ, pochodzących z 36 krajów Europy.

Źródło strona KK NSZZ Solidarność.