Ilość wyświetleń: 289

Bezsensowna propozycja pracodawców ws. płacy minimalnej

Z obliczeń Pracodawców RP wynika, że wynagrodzenie minimalne w 2016 r. powinno wzrosnąć do 1782 zł. Oznaczałoby to wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku jedynie o 32 zł.

Z obliczeń Pracodawców RP wynika, że wynagrodzenie minimalne w 2016 r. powinno wzrosnąć do 1782 zł. Oznaczałoby to wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku jedynie o 32 zł.

– Nie ma nic gorszego, bardziej poniżającego pracownika, niż niemożność utrzymania siebie i rodziny pomimo ciężkiej, uczciwej, trwającej cały miesiąc pracy! – mówi Piotr Duda, przewodniczący KK. Związkowcy od dawna zwracają uwagę, że wysokość płacy minimalnej w Polsce nie pozwala na normalne życie. A w wielu przypadkach ta kwota musi wystarczyć na potrzeby nie jednej osoby, lecz całej rodziny.

 fot.P.Machnica

 – Propozycja pracodawców to bezczelność. Na razie jest za wcześnie na wyliczenia, a Związek nie będzie komentował tak bezsensownych pomysłów – mówi  Marek Lewandowski, rzecznik „Solidarności” i przypomina, że w 2011 roku „Solidarność’ złożyła w Sejmie obywatelski projekt ustawy o płacy minimalnej, który zakładał stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie 15 lutego 2012 r. Potem dokument trafił do tzw. zamrażarki sejmowej i tkwi tam do dnia dzisiejszego.

Zgodnie z prawem, propozycję płacy minimalnej konsultowała Komisja Trójstronna, w której do czerwca 2013 r. zasiadali przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Jeśli tego nie zrobiła, rząd sam ustalał wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Jednak nieprzestrzeganie przez stronę rządową zasad dialogu i stałe łamanie podpisanych przez partnerów społecznych porozumień spowodowało rezygnację związków zawodowych z udziału obradach. Toteż od 2013 roku Komisja Trójstronna nie funkcjonuje. Rada Dialogu Społecznego jeszcze nie została formalnie powołana, nie wiadomo więc do końca, w jakim trybie będą prowadzone negocjacje w sprawie płacy minimalnej na 2016 r.

hd

Źródło strona KK NSZZ Solidarność