Ilość wyświetleń: 257

Jest premia za efektywność zmienną

W czwartek 5 września organizacje związkowe działające w Południowym Koncernie Węglowym S.A. podpisały z Zarządem spółki porozumienie odnośnie wypłat premii za „efektywność zmienną” za 2012 r.

W czwartek 5 września organizacje związkowe działające w Południowym Koncernie Węglowym S.A. podpisały z Zarządem spółki porozumienie odnośnie wypłat premii za „efektywność zmienną” za 2012 r.

Premia ta wypłacana jest na podstawie wcześniejszego porozumienia zawartego pomiędzy Radą Społeczną grupy TAURON PE a Zarządem TAURO PE. Przypominamy, że Rada Społeczna to ciało złożone z reprezentatywnych organizacji związkowych z spółek Grupy TAURON PE tj. NSZZ Solidarność, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych. Z PKW S.A. w Radzie Społecznej jest czterech przedstawicieli Przewodniczący Waldemar Sopata z NSZZ Solidarność ZG Sobieski, Stanisław Kurnik Przewodniczący NSZZ Solidarność ZG Janina, Krzysztof Kraus Przewodniczący ZZG w Polsce przy PKW S.A. oraz Maciej Bochenek Przewodniczący ZZ Kadra w ZG Sobieski i to tym osobą z ramienia PKW S.A. zawdzięczamy tę premię, która zostanie wypłacona do 30 września. Przedstawiciele z innych organizacji związkowych, którzy dużo na ten temat mówią i uzurpują sobie swój udział w tych negocjacjach mijają się z prawdą, ponieważ nie mają i nie będą mieć przedstawicieli w Radzie Społecznej Grupy TAURON PE. To na szczeblu TAURON – u zapadają kluczowe decyzje dla poszczególnych spółek i to z Radą Społeczną rozmawia Zarząd TAURON PE.

Bliższe informacje na temat premii za „efektywność zmienną” udzielamy w biurach NSZZ Solidarność.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.