Ilość wyświetleń: 347

Powołano Mediatora

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego wyznaczył mediatora z listy przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Został nim Pan Cezary Koziński.

 


Celem mediatora jest doprowadzenie do ugody między stronami Sporu Zbiorowego tj. pomiędzy NSZZ Solidarność w PKW S.A. a Zarządem spółki. Jeżeli mediator nie zbliży stanowisk stron sporu i nie doprowadzi do podpisania porozumienia otwiera to drogę do przeprowadzenia referendum strajkowego a w konsekwencji do strajku ostrzegawczego od czego nie odżegnuje się NSZZ Solidarność.

NSZZ Solidarność w PKW S.A.  jako pierwsza organizacja związkowa weszła w spór zbiorowy z pracodawcą. Najważniejszym postulatem Solidarności jest podwyżka stawek zaszeregowania dla wszystkich pracowników naszej spółki.  W czwartek 16 czerwca odbędzie się pierwsze spotkanie z mediatorem.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność  ZG Sobieski .