Ilość wyświetleń: 170

Stanowisko Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ ,,Solidarność” wnosi o rozszerzenie programu pomocowego dla firm energochłonnych o energie ciepną wykorzystywaną w przemyśle chemicznym (PKD 08.91.Z).

Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ ,,Solidarność” zwraca się do Rady Ministrów RP o podjęcie działań ratunkowych, poprzez kontynuacje pomocowego programu rządowego dla przemysłu energochłonnego w roku 2024 i umożliwienie ubiegania się o pomoc również przedsiębiorstwom ponoszącym olbrzymie koszty wynikające ze wzrostu cen energii cieplnej wskutek wzrostu cen energii elektrycznej.

Treść stanowiska: