Ilość wyświetleń: 112

Stanowiska Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Zarząd Regionu wystosował dwa stanowiska, jedno do Pani Minister Klimatu i Środowiska. drugie do Pana Ministra Finansów.