Ilość wyświetleń: 541

Jaworznickie obchody święta 3. Maja

Od uroczystej mszy św. koncelebrowanej w Kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny rozpoczęły się miejskie uroczystości 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. maja.  

Wierni modlili się w intencji Ojczyzny i mieszkańców miasta. Kazanie wygłosił ks. prałat Eugeniusz Cebulski. Mówił, że w tym dniu w sposób szczególny czcimy Maryję i to właśnie Jej powinniśmy zawierzyć swoje kłopoty, a Ona wpatruje się w serce każdego z nas. Ks. prałat odniósł się też do Konstytucji 3 Maja. Podkreślił, że regulowała ona ustrój prawny dawnej Rzeczypospolitej, była pierwszym tego typu aktem prawnym w Europie i drugim na świecie. Składało się na nią jedenaście artykułów wprowadzających m.in. trójpodział władzy. Swe rozważania ks. prałat zamknął wezwaniem do wiernych, aby ci nie zapominali o prawach boskich, które winny być dla nich drogowskazem w życiu.

Po przemarszu wiernych pod pomnik niepodległości odbyły się świeckie, miejskie uroczystości, podczas których prezydent Miasta, Pan Paweł Silbert wygłosił okolicznościowe ważkie przemówienie. Poniżej cytujemy jego fragmenty nawiązujące do obecnej sytuacji w Europie i wojny, jaką rozpętała Rosja na terenie Ukrainy.

Konstytucja 3 Maja to był ważny akt dziejowy, ale była to równocześnie próba ratowania upadającej rzeczypospolitej. W latach 1772 a 1795 doszło do serii trzech rozbiorów.
Historia pokazuje jak okrutnie potrafiła zemścić się na Polsce nieumiejętna polityka zewnętrzna. Rozbioru Rzeczypospolitej dokonały: Rosja, która w przeszłości niejednokrotnie przegrywała wojny z Polską, Austria, która naszemu królowi zawdzięczała wolność i obronę przed nawałnicą turecką, i Prusy, które perfidnie nie dotrzymały postanowień przymierza z 27 marca 1791 roku i „poukładały” się, będąc dotychczas wrogami, przeciw nam.

Martwi nas i niepokoi wojna tocząca się tuż za naszą wschodnią granicą. Polska i Polacy pomagają Ukrainie jak mało które państwo, udzielamy ofiarom putinowskiej napaści wszelkiej pomocy: rzeczowej i schronienia, Polska jest też rzecznikiem Ukrainy na forum Unii Europejskiej. Równocześnie to my Polacy, od stuleci jesteśmy przez Rosję postrzegani jako wróg tak też traktuje nas reżim prezydenta Putina. Przykład Ukrainy powinien nauczyć nas, że chcąc mieć swoje Państwo, niepodległość, suwerenność i wolność, powinniśmy, a może nawet musimy nauczyć się tego, żeby w pierwszej kolejności, w największym stopniu polegać na sobie: na własnej organizacji sprawnego państwa, armii, służbach mundurowych, silnej gospodarce, na zasobach stanowiących o bezpieczeństwie energetycznym, komunikacyjnym, logistycznym i wszystkim tym, co stanowi o doskonałości państwa na co dzień i zdolności do jego obrony i utrzymania suwerenności w obliczu zagrożeń. Mam nadzieję, że każdy z nas rozumie dziś doskonale, jak wiele z tego co stanów, obszar polskich waśni i niezgody było i jest inspirowane z zewnątrz, zaplanowane finansowane i również realizowane przez siły, którym stówa Polska, Polacy, polskość stoją kością w gardle.

To pierwsze uroczystości od wybuchu pandemii. Przez dwa lata trzeciomajowe obchody były skromne, dziś mogliśmy wreszcie spotkać się w większym gronie, widać to było chociażby po wystawionych pocztach sztandarowych, których było 38. Wśród nich nie mogło zabraknąć sztandarów NSZZ Solidarność z ZG Sobieski, jaworznickich wodociągów, Elektrowni Jaworzno.

Kwiaty pod pomnikiem oprócz wymienionych KZ składali także NSZZ Solidarność Oświaty Jaworzno oraz Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ Solidarność miasta Jaworzno. 

Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta TAURON Wydobycie Zakład Górniczy Sobieski pod batutą Piotra Krawczyka. 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Alexs.