Ilość wyświetleń: 488

Kolejna akcja krwiodawca za nami

Pomimo pandemii koronawirusa i przybywających w zatrważającym tempie zachorowań na sars-cov 2 w piątek 16 października w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie odbyła się kolejna akcja krwiodawcza zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność ZG Sobieski. 

Epidemia wymusza nowe obostrzenia podczas oddawania krwi. Na każdym kroku nieodłączna jest dezynfekcja rąk, przed wejściem do autokaru do poboru krwi, każdy ma mierzoną temperaturą, atrybutem każdego krwiodawcy jest maseczka zasłaniająca usta i nos. Po dokładnym wywiadzie lekarskim oraz badaniu krwiodawca, który jest zdrowy jest dopuszczony do donacji. 

Mimo zagrożenia epidemiologicznego na piątkową akcję krwiodawczą wstawiła się liczna grupa honorowych krwiodawców. Podczas tej akcji oddano ponad 20 litrów krwi a w jej zbiórce wzięło udział 46 osób. 

Gorące podziękowania kierujemy w stroną tych anonimowych bohaterów, którzy nie bacząc na szalejącą zarazę zdecydowali się na oddanie cząstki siebie. Dziękujemy Pani Agacie Jasickiej za udostępnienie pomieszczenia dla krwiodawców, służbom ochrony ZG Sobieski za zabezpieczenie parkingu dla autokaru do poboru krwi, dyrekcji ZG Sobieski, ekipie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. 

Już dziś zapraszamy na kolejną akcję krwiodawczą w ZG Sobieski, która odbędzie się w piątek 27 listopada.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.