Ilość wyświetleń: 815

Komunikat w sprawie PPK

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania w ramach III filaru systemu emerytalnego, na który składają się zarówno pracownicy, pracodawcy, jak i budżet państwa.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania w ramach III filaru systemu emerytalnego, na który składają się zarówno pracownicy, pracodawcy, jak i budżet państwa.

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem wprowadzenia w Spółce Pracowniczych Planów Kapitałowych, mamy dla Państwa kilka ważnych informacji dotyczących bieżących działań Zespołu Projektowego PPK:

  • Obecnie jesteśmy na etapie wyboru instytucji finansowej, która będzie dla nas obsługiwała PPK. W porozumieniu ze Stroną Społecznąw najbliższym czasie zostanie wyłoniona instytucja finansowa, która będzie gromadziła i inwestowała środki na indywidualnych rachunkach PPK.
  • Początek wpłat – potrącenia pierwszych składek do PPK Pracodawca dokona najwcześniej w październiku bieżącego roku.

 

  • Wszelkie formularze/deklaracjezwiązane z uczestnictwem w PPKbędą udostępnione pracownikom po wyborze instytucji finansowej, która będzie obsługiwać PPK w Spółkach Grupy Tauron.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215) Pracownicy Spółek, w których prowadzony jest Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) nie będą przystępować do PPK.

 

Z pozdrowieniami

Zespół Projektowy PPK